wtorek, 11 kwiecień 2017 16:53

Czyżew. Ruszają prace przy budowie dróg i ulic

rolteks201804

Czyżew. Ruszają prace przy budowie dróg i ulic foto: UM w Czyżewie

Gmina po raz kolejny otrzymała dotację w wysokości ponad 2 mln 200 tys. zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2017 rok. W ramach tego zadania przebudowane zostaną drogi i ulice o łącznej wartości 5.804.261,57 zł.

Przebudowana zostanie droga gminna Godlewo Piętaki – Siennica Klawy o długości 1,6 km, w ramach której zostanie wzmocniona podbudowa oraz wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych,,TRAKT” w Wysokiem Mazowieckiem o wartości 1.239.783,69 zł. Natomiast na terenie Czyżewa przeprowadzona zostanie przebudowa ulic: Kusocińskiego, Łąkowa, Sybiraków i cześć ulicy Okrężnej o łącznej długości 1,4 km. Wykonane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe, kanał deszczowy oraz zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna. Umowa na przebudowę ulic o wartości 4.510 357,86 zł została podpisana z firmą Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk Zaścianki.

Wykonawcom zostały przekazane już tereny budowy i z początkiem kwietnia rozpoczęły się prace na inwestycjach. Przed robotami drogowymi istnieje możliwość podłączenia działek (jeżeli występuje taka potrzeba) do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Urzędnicy proszą mieszkańców o zgłaszanie się do Referatu Gospodarki Komunalnej w celu złożenia wniosku.

(UM w Czyżewie)