czwartek, 20 kwiecień 2017 07:07

Będzie modernizowana droga krajowa w Czyżewie

rolteks201804

Będzie modernizowana droga krajowa w Czyżewie foto: UM Czyżew

Na wniosek władz gminy Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa  Jerzy Szmit w obecności Burmistrza Czyżewa Anny Boguckiej zatwierdził program inwestycyjny dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Czyżew Sutki – Czyżew”.

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi krajowej od miejscowości Czyżew-Sutki przez całą miejscowość Czyżew do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Ciechanowca – o łącznej długości 4,35 km.

Zadanie obejmować będzie przebudowę całego odcinka drogi krajowej (oprócz ronda), podniesienie jego nośności, przebudowę zatoki autobusowej wraz z peronem, jednostronne poszerzenie i utwardzenie pobocza, budowę chodników, budowę ścieżek rowerowych / ciągów pieszo-rowerowych, poprawę systemu odwodnienia, budowę kanału technologicznego, odcinkowa budowa krawężników i obrzeży, przebudowę oświetlenia, przebudowę zjazdów.

Szacunkowy łączny koszt zadania wyniesie ponad 12.500.000 zł, a planowany termin realizacji to lata 2017-2019.

Inwestycja ta bardzo nas cieszy, gdyż jest niezwykle potrzebna, aby poprawić warunki korzystania z drogi krajowej a co bardzo ważne podniesie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi i odseparuje ruch pieszy i rowerowy od samochodowego.

(źródło: UM Czyżew/umczyzew.pl)