piątek, 19 maj 2017 19:34

Czyżew. Przechowujemy pamięć Sybiru [wideo/foto]

Wspomnienia "Zesłańcza droga przez Syberię i Kazachstan" są ciekawą relacją uczestnika ponad pięcioletniej tułaczki po obcym i nieprzyjaznym kraju.

Chociaż autor wspomnień był małym dzieckiem, to wnikliwa obserwacja otaczającej rzeczywistości, późniejsze refleksje, lektury i rozmowy ze współuczestnikami tamtych zdarzeń pozwoliły mu nakreślić ciekawy obraz życia polskich zesłańców na Syberii i Kazachstanie. Jest to rzeczywiście opowieść subiektywna, ale opowieści i wspomnienia Zesłańców Sybiru wzbogacą i ukażą prawdziwą historię deportacji z lat 1940 - 1946" - napisała we wstępie do publikacji Mariana Paliwody z Łomży dr Halina Lipińska.

18 maja w Muzeum Ziemi Czyżewskiej odbyło się spotkanie promocyjne "Przechowujemy pamięć Sybiru", poświęcone wspomnianej publikacji M. Paliwody, wydanej przez Zespół Szkół w Czyżewie (Szkolę Podstawową im. Szarych Szeregów i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II).

(Tekst, foto i video Radosław Sienicki)