środa, 11 październik 2017 18:41

Czyżew. Wyróżnienie za projekt „nienaDĘTA młodzież”

W poniedziałek 2 października br., w sali kolegialnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Wojewody Podlaskiego na „Inicjatywę Społeczną Roku”.

W spotkaniu uczestniczyli oraz wręczali nagrody: posłanka na Sejm RP Bernadeta Krynicka oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Spotkaniu przewodniczył Tomasz Madras – pełnomocnik wojewody podlaskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego.

Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wyróżnienie w kategorii „Kultura i dziedzictwo narodowe” otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej za projekt „nienaDĘTA młodzież” realizowany w latach 2015- 2016 w programie „Równa
Szanse” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Partnerem stowarzyszenia był Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, a jego koordynatorem Ania Kazimierczuk - instruktor ośrodka kultury i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej. W imieniu organizacji dyplom odebrała Milena Gniazdowska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

(GOK w Czyżewie)