poniedziałek, 13 listopad 2017 19:20

Czyżew. Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości [wideo/foto]

rolteks112018

Czyżew. Obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości [wideo/foto] foto: UM w Czyżewie

11 listopada w Czyżewie odbyły się gminne obchody 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się w samo południe Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Czyżewie, odprawioną przez trzech proboszczów z terenu gminy ks. kanonika Eugenisza Sochackiego, ks. kanonika Antoniego Loro oraz ks. kanonik Andrzeja Stypułkowskiego.

Po mszy uczestnicy przemarszem udali się pod pomnik niepodległości w Czyżewie, gdzie złożono wieńce przez delegacje samorządów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawicieli Związku Sybiraków oraz Narodowych Sił Zbrojnych, policji, straży pożarnej oraz szkół z terenu Gminy Czyżew a także PKO BP oddział w Czyżewie. Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury gdzie zaproszeni goście Sekretarz Stanu w MRiRW Jacek Bogucki, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński i Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Łukasz Siekierko wygłosili okolicznościowe przemówienia. Burmistrz Anna Bogucka po przywitaniu wszystkich zebranych w sali kinowej w swoim przemówieniu podkreśliła ważność święta i jego znaczenie dla wszystkich pokoleń Polaków. Wyraziła też uznanie dla wszystkich uczestniczących w uroczystościach dający wyraz przywiązania do naszej historii i tradycji.

Wszyscy przemawiający podkreślali znaczenie i postawę patriotyczną wyrażającą się nauką i pracą na rzecz społeczności lokalnej – naszej małej ojczyzny. Jednocześnie wystosowano apel o godne uczczenie i gremialny udział wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny w roku przyszłym kiedy obchodzoną będzie 100 rocznica odzyskania niepodległości.

Obchody dnia niepodległości były okazją do ogłoszenia wyników konkursów: plastycznego pn. „Polska – mój dom” oraz historycznego pt. „Napoleon, a sprawa polska. Burzliwe dzieje Księstwa Warszawskiego” pod patronatem Burmistrza Czyżewa

Po wystąpieniach na scenie zaprezentowali się w montażu słowno – muzycznym uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie. Głęboko patriotyczne teksty w połączeniu z dobrze zagranymi przez uczniów rolami dopełniły patosu uroczystości.

Poniżej prezentujemy wyniki konkursów:

IX Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej pt. „Napoleon, a sprawa polska. Burzliwe dzieje Księstwa Warszawskiego” pod patronatem honorowym Burmistrza Czyżewa.

Komisja w składzie: przewodniczący - Norbert Tomaszewski, członkowie: Anna Kazimierczuk, Hanna Łepkowska, Elżbieta Szulborska, Danuta Włostowska, Adam Pieńkowski, oceniła 6 prac finalistów i postanowiła przyznać:

 • I miejsce Dawid Słowicki – ZSOiZ w Czyżewie
 • II miejsce Anna Rogalska – SP w Rosochatem Kość.
 • III miejsce Angelika Młyńska – ZSOiZ w Czyżewie
 • III miejsce Olga Filipczyńska – SP w Rosochatem Kość.
 • III miejsce Mateusz Wawrzeńczuk – ZSOiZ w Czyżewie
 • III miejsce Weronika Kalinowska – SP w Rosochatem Kość.

Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Polska- mój dom”

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Bożena Lipińska oraz członkowie Katarzyna Kostro i Katarzyna Kazimierczuk, nagrodziła następujące osoby, przyznając im miejsca i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych.

Na konkurs zgłoszono 119 prac plastycznych z pięciu instytucji oświaty i kultury Gminy Czyżew.

Przedszkola, zerówki

 • I miejsce – Łukasz Kosiński - GP w Czyżewie
 • II miejsce – Przemysław Fabisiak - GP w Czyżewie
 • III miejsce – Adrianna Zaremba - GP w Czyżewie
 • Wyróżnienie - Klaudia Godlewska - GP w Czyżewie
 • Wyróżnienie - Milena Sadowska - SP Rosochate Kościelne
 • Wyróżnienie - Zofia Pakieła - GP w Czyżewie
 • Wyróżnienie - Alicja Stańczuk - GP w Czyżewie

Klasy I-III

 • I miejsce - Malwina Sienicka - SP w Czyżewie
 • II miejsce - Bartłomiej Dłuski - SP w Dąbrowie Wielkiej
 • III miejsce - Malwina Sienicka - GOK w Czyżewie
 • Wyróżnienie - Alicja Baczewska - GOK w Czyżewie
 • Wyróżnienie - Julia Turkowska - SP w Dąbrowie Wielkiej
 • Wyróżnienie - Julian Sienicki - SP w Czyżewie
 • Wyróżnienie - Kamil Markowski - SP w Czyżewie
 • Wyróżnienie - Mariusz Walczuk - SP w Czyżewie
 • Wyróżnienie - Wojciech Krasowski - GOK w Czyżewie
 • Wyróżnienie - Zuzanna Świerżewska - GOK w Czyżewie

Klasy IV-VI

 • I miejsce - Kacper Godlewski - SP Dąbrowa
 • II miejsce - Dominika Nienałtowska - SP w Czyżewie
 • III miejsce - Oliwia Nienałtowska - SP w Czyżewie
 • Wyróżnienie - Anna Wiśniewska - Małek - GOK w Czyżewie
 • Wyróżnienie - Michał Zaborowski - SP Rosochate Kościelne
 • Wyróżnienie - Weronika Kozłowska - GOK w Czyżewie

Gimnazjum

 • Wyróżnienie – Aleksandra Konarzewska - SP w Czyżewie
 • Wyróżnienie – Dawid Kulesza - SP w Czyżewie
 • Wyróżnienie – Natalia Tymińska - SP w Czyżewie

(Urząd Miejski w Czyżewie)

Wideo: R. Sienicki