wtorek, 05 grudzień 2017 18:21

Nowoczesne tablice interaktywne trafiły do Czyżewa [wideo/foto]

rolteks201804

Nowoczesne tablice interaktywne trafiły do Czyżewa [wideo/foto] foto: Radosław Sienicki

Dwie nowoczesne tablice interaktywne trafiły do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”.

Dzięki wsparciu organu prowadzącego oraz rodziców szkoła w sumie dysponuje już sześcioma takimi pomocami dydaktycznymi – te najnowsze trafiły do pracowni matematycznej i geograficznej.

Na podstawie wniosku dyrektora szkoły Gmina Czyżew pozyskała maksymalną kwotę dofinansowania zakupu dwóch tablic, tj. 80% (14000 zł).

Zakupione pomoce będą aktywnie wykorzystywane głównie podczas zajęć z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ale nie tylko. Zgodnie z ideą rządowego programu umożliwią one prezentowanie nauczanych treści w znacznie bardzie interesujący, kreatywny i efektywny sposób. Mają też być skutecznym narzędziem przygotowującym uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Radosław Sienicki