poniedziałek, 27 maj 2019 17:56

Gruzini przyglądali się pracy nauczycieli w Kuleszach Kościelnych i Czyżewie [foto]

Sokołowscy

Grupa samorządowców z Gruzji, zajmujących się w swoich rejonach oświatą przedszkolną, odwiedziła nasz powiat. W czwartek przebywali na terenie gminy Kulesze Kościelne, a w piątek byli w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem.

23 maja br. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych gościła delegacja z Gruzji - uczestnicy projektu „Wdrażanie Nowego Systemu Edukacji Przedszkolnej w Gruzji” w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Byli to przedstawiciele samorządów lokalnych z Gruzji, którzy poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami placówek oświatowych oraz władzami samorządowymi na terenie Polski, poznawali naszą organizację edukacji przedszkolnej. Podczas wizyty w gminie Kulesze Kościelne goście zwiedzili szkołę, obejrzeli występ przedszkolaków przygotowany podczas zajęć organizowanych w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Akademia Małych Odkrywców”. Główną częścią wizyty było wspólne spotkanie gruzińskich gości z pracownikami szkoły, w którym uczestniczył wójt gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki.

W piątek, 24 maja Gruzini gościli natomiast w Gminie Czyżew. Goście odwiedzili Szkołę Podstawową w Rosochatem Kościelnem, gdzie powitała ich Dyrektor Bogusława Kossakowska oraz Robert Krakówko- Radny Rady Miejskiej w Czyżewie, a jednocześnie nauczyciel szkoły.

Następnie odwiedzili siedzibę Gminy Czyżew, gdzie uroczyście powitała ich Anna Bogucka- Burmistrz Czyżewa, Andrzej Molenda- Zastępca Burmistrza Czyżewa oraz Witold Sienicki- Przewodniczący Rady Miejskiej w Czyżewie.

Pani Burmistrz zwróciła uwagę gości na tablicę pamiątkową poświęconą pamięci Honorowego Obywatela Gminy Czyżew- ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego Gruzini do tej pory wspominają z niezwykłym szacunkiem i uważają za wielkiego przyjaciela narodu gruzińskiego.

W sali konferencyjnej zaprezentowany został film promocyjny Gminy Czyżew ukazujący podstawowe informacje oraz prezentujący walory naszej małej ojczyzny. Pani Burmistrz opowiadała o pracy samorządu zwracając szczególną uwagę na edukację, nowe inwestycje oraz zalety życia na Ziemi Czyżewskiej. Goście zadawali konkretne pytania o system edukacji przedszkolnej, interesowali się nakładami finansowymi na nią przeznaczanymi oraz jej rozwojem. Wszyscy zostali obdarowani pamiątkowymi upominkami, przy czym również zrewanżowali się sympatycznym podarkiem „z gruzińskim akcentem”.

Podczas krótkiej wycieczki po Czyżewie mieli okazję zobaczyć zrewitalizowany park podworski, wyremontowany stadion miejski, nową świetlicę miejską i szkoły.

Ostatnim punktem programu była wizyta w Muzeum Ziemi Czyżewskiej, którego poszczególne sale i ekspozycje wzbudziły prawdziwy zachwyt zwiedzających.

(UG w Kuleszach Kościelnych i UG w Czyżewie)