wtorek, 14 listopad 2017 18:17

Klukowo. Projekt budżetu gminy na 2018 rok

Wójt Gminy Klukowo Piotr Uszyński podpisał zarządzenie w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok. Planowane dochody budżetu Gminy Klukowo w 2018 roku to kwota 19.878.449,00 zł., natomiast wydatki – 19.578.224,00 zł.

W projekcie budżetu znalazły się zadania inwestycyjne o wartości 3 543 646,00 zł., w tym m.in. Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki – Wypychy w ciągu drogi gminnej, gdzie na ten cel została zabezpieczona kwota 250 000,00 zł., przy czym całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 670 000,00 zł., natomiast pozostała wartość inwestycji w kwocie ponad 500 000,00 zł. zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej i wolnych środków za 2017 r. Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo o łącznej wartości 1 165 000,00 zł., gdzie w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonana między innymi: przebudowa istniejącego zbiornika wyrównawczego o pojemności 50 m3 na zbiornik 100m3 w SUW Piętki Gręzki, budowa dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 100m3 na SUW Wyszonki Kościelne, budowa dwóch spinek wodociągowych łącząca dwie stacje uzdatniania wody tj. Piętki-Gręzki oraz Wyszonki Kościelne o łącznej długości ok. 3 km oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków do wydajności 7,5 m3/d przy szkole w Wyszonkach Kościelnych, polegająca na podłączeniu istniejącego budynku ośrodka zdrowia w Wyszonkach Kościelnych oraz część gospodarczą budynku garażowego OSP., a także Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo o łącznej wartości 2 128 646,00 zł., gdzie planowana jest termomodernizacja budynków dwóch szkół podstawowych: w Kuczynie i Łuniewie Małym. Zakres robót w obu obiektach obejmuje: poprawę izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych poprzez ułożenie płyt styropianowych, docieplenie przestrzeni pomiędzy stropem nad ostatnią kondygnacją a dachem właściwym granulatem wełny mineralnej, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., instalację w miejsce istniejącego starego kotła olejowego pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym, współpracującej z nowym kotłem olejowym, spełniającym funkcję szczytowego źródła ciepła, wymianę oświetlenia starego typu na energooszczędne LED.

Ponadto w przyszłorocznym budżecie zabezpieczono środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2085B Łuniewo Wielkie – Usza Wielka – Ciechanowiec na długości 4,185 km w kwocie 1 058 302,00 zł. tj. 25 % wartości inwestycji.

(źródło: UG w Klukowie)