wtorek, 18 grudzień 2018 10:03

Środki z Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Kobylin-Borzymy [foto]

Sokołowscy
Środki z Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Kobylin-Borzymy [foto] foto: UG w Kobylinie-Borzymach

W dniu 17 grudnia 2018 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółczynie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Kobylin-Borzymy – Dariusz Sikorski w asyście Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem - starszego brygadiera mgr inż. Tamasza Sieńczuka.

W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Izabela Janucik - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Kobylinie-Borzymach, dh. Tomasz Konopka Komendant Zarządu ZOSP Oddziału Gminnego w Kobylinie-Borzymach, dh Krzysztof Korżyński - Prezes OSP w Pszczółczynie, dh. Wiesław Mojsa Wiceprezes OSP w Pszczółczynie, dh. Wojciech Janucik - Naczelnik OSP w Pszczółczynie oraz druhowie z jednostek: OSP Kobylin-Borzymy i OSP Pszczółczyn.

W trakcie spotkania podpisano umowy użyczenia jednostkom OSP sprzętu zakupionego przez Gminę Kobylin-Borzymy w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylinie-Borzymach otrzymała:

  • automatyczny defibrylator zewnętrzny,
  • detektor prądu przemiennego, 
  • bosak dielektryczny teleskopowy,
  • detektor wielogazowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Pszczółczynie otrzymała:

  • automatyczny defibrylator zewnętrzny,
  • detektor prądu przemiennego,
  • bosak dielektryczny teleskopowy.

Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 22 828,28 zł na zakup, którego Gmina Kobylin-Borzymy otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości - Funduszu Sprawiedliwości 22 600,00 zł zapewniając wkład własny gminy w wysokości 1% tj. 228,28 zł.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Kobylin-Borzymy realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony w logo Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.” Zakupiony sprzęt pozwoli strażakom ochotnikom profesjonalnie nieść pomoc poszkodowanym, bezpośrednio na miejscu zdarzeń oraz podniesie jakość i zakres prowadzenia działań mających na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska naturalnego.

(Michał Samełko/foto: UG w Kobylinie-Borzymach)