piątek, 27 styczeń 2017 17:50

Noworoczna Gala Agrobiznesu oraz VI Konfrontacje "Drogi do AgroSukcesu"

24 stycznia po raz szósty odbyły się Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”, które są wyjątkowymi spotkaniami na poszczególnych wydziałach najstarszej uczelni rolniczej w Polsce. W ich trakcie wybitni reprezentanci polskiego rolnictwa i agrobiznesu – laureaci konkursów Agroprzedsiebiorca RP i AgroLiga opowiadają o swojej drodze zawodowej i odpowiadają na pytania o źródła ich sukcesu. Konfrontacje cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku wyjazd 60-osobowej grupy podlaskich rolników zorganizowali Grażyna i Andrzej Remisiewicz, właściciele firmy TRANS-ROL. Podczas "Konfrontacji" swoim doświadczeniem dzielili się m.in. Tadeusz i Robert Szepietowscy, współwłaściciele firmy GAMA z Wysokiego Mazowieckiego.

Otwierając Noworoczna Galę Agrobiznesu Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski podkreślił „Cieszę się, że nasze spotkania na stałe wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń wybitnych przedstawicieli szeroko rozumianego rolnictwa.” W obu wydarzeniach corocznie uczestniczą przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele administracji rządowej i samorządu terytorialnego, instytucji rolniczych, agroprzedsiębiorcy, producenci rolni oraz studenci SGGW.

Podczas gali odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela odebrał Wojciech Czajkowski - rolnik i agroprzedsiębiorca z gminy Sokoły.

Wręczono również nagrody laureatom konkursów redakcji AGRO - "Agroprzedsiębiorca RP 2016", "Kwatery na Medal 2016" oraz "AgroKlasa ODR 2016", w którym I miejsce zajął PODR w Szepietowie.

Podczas uroczystości Złotą Różą, za pomoc w organizacji Noworocznej Gali Agrobiznesu i VI Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu” wyróżnieni zostali m.in. Grażyna i Andrzej Remisiewicz - właściciele firmy TRANS-ROL oraz Andrzej Józefczuk - właściciel firmy Podlaska Chata.

Honorowy Patronat nad Noworoczną Galą Agrobiznesu objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski.

(informacja prasowa Trans-rol)