czwartek, 31 styczeń 2019 18:48

Szepietowo. Rekrutacja do projektu "Bierni wczoraj, aktywni dziś"

swsystem2 Sokołowscy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pt. ,,Bierni wczoraj, aktywni dziś” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształcenie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Rekrutację uczestników planuje się do 15.02.2019 r.

Projekt adresowany jest do 20 osób - bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży i dorosłych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Szepietowo.

Priorytetowym celem projektu jest zaktywizowanie 20 osób (w tym 10 osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej oraz 10 osób uczących się od 16-go do 18-go roku życia) poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej. Projekt ma na celu pomoc w poruszaniu się na rynku pracy, ma umożliwić także dostęp wszystkim osobom do informacji, edukacji i zatrudnienia. W ramach projektu dla zakwalifikowanych uczestników zostanie przeprowadzony cykl szkoleń i kursów takich jak np: dla dorosłych - operator wózka widłowego, obsługa kas fiskalnych, kroju i szycia; dla młodzieży - patent sternika motorowodnego, kelnerski, carvingu, komputerowy. Ponadto beneficjenci uzyskają wsparcie ze strony psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyć do 30 listopada 2019 roku.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.

Wymagane dokumenty: formularz rekrutacyjny, dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji są dostępne w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie, ul. Mazowiecka 1.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać w:

Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rynku Pracy (Lider projektu)
ul. Rynek Piłsudskiego 3, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Tel. kontaktowy: 86 275 20 50

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szepietowie (Partner projektu)
ul. Mazowiecka 1, 18-210 Szepietowo,
w godz. 7.30- 15.30
Tel. kontaktowy: 661 413 248, 661 413 331
www.mgopsszepietowo.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.