środa, 15 luty 2017 19:33

7 gmin z powiatu z szansą na dofinansowanie inwestycji

Z końcem stycznia zakończył się nabór wniosków na inwestycje w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął wczoraj, 14 lutego listę operacji, zawierającą wnioski podmiotów po wstępnej weryfikacji. Wśród nich znalazło się 7 gmin z powiatu wysokomazowieckiego.

Poinformowali o tym na wczorajszej konferencji prasowej Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i Elżbieta Filipowicz, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP.
- Ten konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem samorządów z naszego województwa, chociaż nasze możliwości finansowe nie są tak duże. Będziemy rozpatrywać 53 wnioski, ale zakładamy, że środków wystarczy na sfinansowanie 33 projektów z tej listy powiedział Stefan Krajewski.

W ramach naboru wpłynęło 88 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 118 248 074 zł. Środki dostępne dla naszego województwa, to wg kursu euro w dniu rozpoczęcia naboru – 55 670 150 zł, co pozwala na sfinansowanie 33 projektów.

- Wszystkie wnioski zostały poddane wstępnej weryfikacji. Po raz pierwszy procedowaliśmy trochę w innym trybie niż poprzednio, a to w związku z rozporządzeniem ministerstwa rolnictwa dokonaliśmy oceny wniosków i przyznaliśmy punktywyjaśniła dyrektor Elżbieta Filipowicz.

Zarząd Województwa zatwierdził wczoraj listę, a z kim zostaną podpisane konkretne umowy na dofinansowanie okaże się po kolejnej korekcie. Nastąpi to w ciągu najbliższych 3 miesięcy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że mimo wszystko będą to środki niewystarczające, dlatego staramy się w ministerstwie o przesunięcie środków z innych działań, które nie cieszą się zainteresowaniem na naszych obszarach wiejskich. Samorządowcy wielokrotnie nam przedstawiali, z których działań można zrezygnować, by więcej przeznaczyć na te, cieszące się ogromnym zainteresowaniem. Liczymy na zgodę ministerstwa w tej kwestiidodał marszałek Krajewski.


Lista inwestycji z powiatu wysokomazowieckiego
według kolejności przysługiwania pomocy:

10 miejsce: Gmina Klukowo
Tytuł operacji: Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo
Kwota pomocy: 673 860 zł

 

18 miejsce: Gmina Wysokie Mazowieckie
Tytuł operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski - Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Święck Wieki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory - Wólka - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna
Kwota pomocy: 2 000 000 zł

 

22 miejsce: Gmina Sokoły
Tytuł operacji: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drągach oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od miejscowości Dworaki Staśki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Sokołach
Kwota pomocy: 1 980 847 zł

 

38 miejsce: Gmina Czyżew
Tytuł operacji: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Czyżew
Kwota pomocy: 1 993 572 zł

 

55 miejsce: Gmina Kobylin - Borzymy
Tytuł operacji: Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków - etap III
Kwota pomocy: 1 768 066 zł

 

59 miejsce: Gmina Nowe Piekuty
Tytuł operacji: Budowa wodociągu wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Piekuty
Kwota pomocy: 383 110 zł

 

68 miejsce: Gmina Szepietowo
Tytuł operacji: Przebudowa stacji uzdatniania wody „Średnica”- etap I, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Gierałty oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej, Nowy Świat, Towarowej, Mazowieckiej i Lipowej w Szepietowie.
Kwota pomocy: 1 117 128 zł

(na podst. wrotapodlasia.pl)