piątek, 17 marzec 2017 10:22

Przebudowa ulic Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa w Wysokiem Mazowieckiem

rolteks201804

Przebudowa ulic Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa w Wysokiem Mazowieckiem foto: UM w Wysokiem Mazowieckiem

Na początku marca w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie nastąpiło otwarcie ofert w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej (droga nr 107826B), ul. Przechodniej (droga nr 107821B) oraz ul. Prusa (droga nr 107866B) w Wysokiem Mazowieckiem”. Inwestycje te będą realizowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019".

Zamówienie zostało podzielone na dwie części (część I :ul. Podlaska i Przechodnia i część II ul. Prusa), na każdą z części wpłynęła 1 oferta. Wykonawcą prac będzie konsorcjum firm: Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem i Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych TRAKT Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem. Harmonogram zadania przewiduje początek prac w kwietniu 2017 roku.

Jak poinformował Urząd Miejski na swojej stronie internetowej: Zły stan tych miejskich ulic, utrudnienia w ruchu, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa w ich obrębie, były głównymi przyczynami przystąpienia do realizacji projektu. Wybór tych trzech ulic nie był też przypadkowy, a wynikał z faktu zmiany zasad składania wniosków o dofinansowanie. Można składać tylko na trzy drogi z takim samym zakresem prac tj. budowa, remont lub przebudowa. Zgłoszone ulice wykonane będą jako przebudowa. Całość zadania opiewa na kwotę 3,8 mln zł, wysokość dofinansowania z budżetu państwa 50 %, pozostałe 50 % to środki z: budżetu miasta, powiatu oraz Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita. Miasto pozyskało środki na inwestycję z budżetu państwa w wysokości 1,9 mln.

Ulica Podlaska posiada nawierzchnię asfaltową do wysokości bramy bazy Mlekovity, pozostała część ulicy jest żwirowa z licznymi nierównościami. Ze względu na natężenie ruchu samochodowego w tym miejscu, modernizacja ulicy jest zasadna, a dzięki temu nastąpi odwodnienie jej, asfaltowanie, poszerzenie pasów jezdni, obustronne pobocze i nowe miejsca postojowe. Inwestycja ta połączy się z Michałkami, a dzięki ścieżce rowerowej bezpiecznie będzie można podróżować pomiędzy miejscowościami.

Ulica Przechodnia: obecna nawierzchnia bitumiczna jest spękana z licznymi łatami, wąskie ciągi pieszych w większości zniszczone. Ze względu na sąsiedztwo ulicy ze Spółdzielnią Mleczarską, na ulicy panuje wzmożony ruch samochodów ciężarowych oraz samochodów czekających wzdłuż krawężnika do wagi, co powoduje bardzo duże utrudnienia i zagrożenia w poruszaniu się nią. Projekt prac zakłada na odcinku ul. Ludowa - Długa powstanie zatok na 13 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych, położenie na całości ulicy nowej nawierzchni bitumicznej oraz nowe chodniki i ścieżkę rowerową.

Ulica Prusa zlokalizowana na osiedlu Zorza, jest to osiedle domów jednorodzinnych z przewagą budownictwa szeregowego. Głównie brak miejsc postojowych jest bolączką tej ulicy. Przebudowa ulicy przewiduje nową nawierzchnię bitumiczną, przebudowę chodników i podjazdów. W celu poprawy przepustowości i widoczności, utworzone zostaną place manewrowo- postojowych.

Zakończenie prac przewidziane jest na listopad br. Poprawa stanu wymienionych ulic przyczyni się na pewno do płynnego ruchu samochodowego w mieście, a przede wszystkim bezpieczniejszego.

n ul.Przechodnia miejscezatokipostojowej

(źródło: UM w Wysokiem Mazowieckiem/wysokiemazowieckie.pl)