piątek, 12 październik 2018 09:39

Inwestujemy, bo rozumiemy potrzeby mieszkańców. Marszałek Jerzy Leszczyński o inwestycjach w powiecie wysokomazowieckim

Inwestycje przeprowadzone przez samorząd województwa podlaskiego w gminach Ciechanowiec, Sokoły, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Kulesze Kościelne, Klukowo, Czyżew, Nowe Piekuty i Kobylin-Borzymy – rozmowa Jerzym Leszczyńskim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego.

W ostatnich latach nasze województwo, ale także powiat wysokomazowiecki bardzo się zmienił: od dróg, poprzez wyremontowane budynki szpitali, dobrze wyposażone szkoły i nowe miejsca w przedszkolach. Jaki wpływ na to miał samorząd województwa podlaskiego?

Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego: Przede wszystkim samorząd ustala budżet województwa, czyli wszystkie wydatki na na szpitale, drogi, czy kulturę, które pochodzą z tego źródła. A jest się czym pochwalić, bo nie dość, że wśród województw z całej Polski zajmujemy pierwsze miejsce, jeśli chodzi o wydatki na inwestycje komunalne w latach 2015-2017, to dodatkowo najwięcej spośród innych regionów wydajemy na zdrowie, czy kulturę - w przeliczeniu na jednego mieszkańca. A nie jesteśmy przecież najbogatszym województwem. Świadczy to o tym, że zarząd i samorząd bardzo dobrze rozumie potrzeby żyjących tu ludzi. Trzeba inwestować w dobre drogi, w nowoczesne szpitale, edukację, kulturę i wspierać aktywnych przedsiębiorców.

Wspomniał Pan o drogach, to temat, który zawsze ciekawi mieszkańców, także powiatu wysokomazowieckiego.

Dobre drogi to podstawa, bo musimy gonić zaniedbania lat poprzednich, budować infrastrukturę niezbędna do tego, by region się rozwijał. W tej kadencji samorządu na podlaskie drogi jest przeznaczonych ponad 1 mld 400 mln zł. To rekordowa kwota! W samym powiecie wysokomazowieckim, w ostatniej kadencji też powstało wiele udogodnień drogowych, np.: skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w Ciechanowcu, przebudowa mostu przez rz. Ralka; skrzyżowanie dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w Sokołach. Droga wojewódzka nr 690, czyli Ciechanowiec-Ostrożany, z którą są chwilowe problemy, również będzie zrobiona. Ponadto w ramach dopłat do dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tylko w tym 2018 r. dofinansowaliśmy przebudowę dróg w obrębie wsi Dąbrowa-Łazy, wsi Wyszonki – Wypychy, Kobusy Trzaski czy Jabłoń – Rykacze. W roku poprzednim takiej przebudowy doczekali się mieszkańcy wsi: Dąbrowa-Dołęgi, Dąbrowa-Gogole, Dąbrowa-Zabłotne, Wyszonki-Wojciechy, Wyszonki-Klukówek, Brulino-Piwki czy Tybory-Olszewo. Przypomnę także, że powiat wysokomazowiecki otrzymał od zarządu województwa kwotę 330 tys. zł na wsparcie przebudowy drogi powiatowej Brzóski Brzezińskie – Średnica Maćkowięta.

Wspieranie naszej tradycji, dziedzictwa kulturowego, coraz piękniejsze zabytki - to też jest zauważalne. Jakie najciekawsze – Pana zdaniem - inwestycje w tych obszarach udało się zrealizować?

To oczywiście szereg prac prowadzonych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Kilka dni temu zakończył się tam olbrzymi projekt renowacji obiektów parkowo-pałacowych i konserwacji muzealiów warty ponad 7 mln zł! Muzeum jest naszą dumą i perłą, o czym niech świadczy fakt, iż w ciągu ostatnich kilku lat przekazaliśmy do Ciechanowca na inwestycje dodatkowo - 12 mln zł. Dzięki temu odnowiono budynki, magazyny, amfiteatr, pojawiły się kolejne eksponaty w kolekcji maszyn rolniczych. Ale też wiele innych instytucji i organizacji korzysta ze środków, którymi dysponuje samorząd województwa np. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wymienię tu chociażby parafię pw. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnym, która otrzymała dotację 260 tys. zł na remont zabytkowej dzwonnicy; parafię pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych, która dotacje w wysokości prawie 170 tys. zł przeznaczyła na renowację zabytkowej plebanii, czy też parafię pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej, gdzie 220 tys. zł dotacji zostało przeznaczonych na renowację świątyni. Z kolei parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie otrzymała 240 tys. zł na remont zabytkowego kościoła.

Wspomniany PROW to też nowe miejsca pracy, targowiska ale przede wszystkim inwestycje w sieci wodne i kanalizację.

Blisko 6 mln zł z PROW w edycji 2014-2020 zostało przeznaczonych na poprawę gospodarki wodno-ściekowej w powiecie wysoko-mazowieckim. To inwestycje w gminie Czyżew, Sokoły – a ściślej we wsi Drągi i w okolicy Dworaki Staśki; w gminie Klukowo i Wysokie Mazowieckie. W tej ostatniej inwestycje dotyczą czterech miejscowości: Brzóski – Falki, Święck Wieki, Jabłonka Kościelna i terenu pomiędzy miejscowościami Tybory - Wólka  - Nowe Osipy. Z możliwości przebudowy targowiska skorzystały gminy Szepietowo, Sokoły i Wysokie Mazowieckie, a łączna wartość dofinansowania na te targowice to prawie 3 mln zł.

Mieszkańcy terenów wiejskich wykorzystują fundusze unijne, by zakładać swoją działalność gospodarczą powiązaną z rolnictwem, bądź zupełnie od niego odległą. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozszerzyć działalność swoich firm, zainwestować w nowe technologie, badania, laboratoria – też mają takie możliwości. W naszym RPO na unowocześnienie podlaskich firm przeznaczyliśmy ponad 1 mld zł! To też nasz dotychczasowy rekord.

Fundusze unijne, którymi rozporządza zarząd województwa, to duża szansa dla szkół, czy domów pomocy społecznej – na remonty, wyposażenie czy instalacje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Czy do powiatu wysokomazowieckiego trafiły pieniądze na takie inwestycje?

Oczywiście, świetnym tego przykładem jest np. Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, który otrzymał wsparcie na kompleksową termomodernizację – ponad 4 mln zł. Z termomodernizacji skorzystają też m.in. z szkoły w Kuczynie i Łuniewie Małym. Samorząd pozyskał na ten cel z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dotacje w wysokości ponad 2,8 mln zł. Również z tego programu ponad 3,3 mln zł otrzymał Powiat Kolneński na remont budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie i dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo szkoła kupi nowoczesny park maszynowy, który umożliwi prowadzenie zajęć praktycznych. Za prawie 3 mln zł zostanie rozbudowany Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Nowy budynek będzie się składał z trzech kondygnacji. Ciekawe zmiany za 2,9 mln zł czeka Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. W dawnej stacji transformatorowo-generatorowej powstaną trzy nowe pracownie kształcenia praktycznego: pojazdów rolniczych i agrotroniki, maszyn rolniczych oraz chłodnictwa i klimatyzacji. Utworzone pracownie będą również służyły do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

A uczniowie? Przecież od lat się mówi, że inwestycja w młodych, wykształconych stosownie do potrzeb rynku pracy jest kluczowa.

Zgadzam się. Dlatego stawiamy na rozwój szkół zawodowych, na wsparcie kształcenia wykwalifikowanych specjalistów. Cieszy mnie, że coraz częściej nasze największe zakłady jak np. Mlekovita współpracują ze szkołami, które dzięki temu tworzą nowe kierunki kształcenia – dopasowane do potrzeb przyszłego pracodawcy. Szkoły chętnie też korzystają z naszego, regionalnego wsparcia. Przykładem niech będzie Szkoła podstawowa i Gimnazjum w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej, które będą podnosić umiejętności i predyspozycje zawodowe swoich uczniów. Gmina otrzymała na ten cel z naszego RPOWP dotację – ponad 700 tys. zł. Z kolei Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie, przy wsparciu 330 tys. zł z naszego programu zorganizuje staże i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, podobnie Technikum im. Armii Krajowej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. A to tylko kilka przykładów, podobnych inicjatyw ze wsparciem z podlaskiego programu jest dużo więcej.

A jakieś nowe wieści o ostatnich decyzjach zarządu województwa – ważnych dla naszego powiatu?

Co tydzień podejmujemy decyzje istotne dla mieszkańców regionu, także i także powiatu wysokomazowieckiego. Np. na ostatnim posiedzeniu (tj. 8 października br. r. – dop.red.) zarząd podjął uchwałę o wsparciu trzech projektów realizowanych w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Brama na Podlasie”. To dofinansowanie z naszego RPOWP dla Ciechanowca i Szepietowa. Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie otrzyma 85 tys. zł dofinansowania na kupno i montaż wyposażenia sali widowiskowo-kinowej GOK. Dotacja w wysokości 157 tys. zł pomoże wykonać elewację na budynku dawnej synagogi w Ciechanowcu, a z kolei 512 tys. zł pozwoli na remont budynku przedszkola w Ciechanowcu. Odnowione zostaną sale, korytarze, klatki schodowe, łazienki. Wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna w całym budynku. Będzie ładniej i bezpieczniej.

Skoro o bezpieczeństwie mowa, to od lat zarząd województwa wspiera lokalne Ochotnicze Straże Pożarne – także w naszym powiecie.

Zgadza się w tym 2018 roku na wsparcie podlaskich OSP przeznaczyliśmy 800 tys. zł. Pozwoli to strażakom na zakup m.in. specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego i odzieży ochronnej. Z terenu powiatu wysokomazowieckiego w tym roku wsparcie otrzymały jednostki OSP z Ciechanowca, Czyżewa, Klukowa, Kobylin-Borzymy, Kulesz Kościelnych, Nowych Piekut, Szepietowa, Kołaków Kościelnych oraz Wysokiego Mazowieckiego zarówno z miasta jak i gminy. W naszym województwie OSP działają bardzo prężnie i każde pieniądze, czy to samorządowe czy rządowe są im potrzebne – dlatego staramy się, by co roku ta kwota była coraz większa.

12102018002