czwartek, 07 luty 2019 20:57

Strażackie podsumowanie 2018 roku w powiecie wysokomazowieckim [foto]

Strażackie podsumowanie 2018 roku w powiecie wysokomazowieckim [foto] foto: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

5 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się narada roczna podsumowująca sytuację pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2018 roku.

Komendant powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem st. bryg. Andrzej Koc rozpoczął naradę witając przybyłych gości: zastępcę podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Andrzeja Sobolewskiego, starostę wysokomazowieckiego – Bogdana Zielińskiego, wicestarostę – Leszka Gruchałę, komendanta powiatowego Policji – nadkom. Krzysztofa Woźniewskiego, Sławomira Wołejko – powiatowego lekarza weterynarii, Tadeusza Zawistowskiego – nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka, Jarosława Siekierko – burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie, Eugeniusza Święckiego – burmistrza Ciechanowca, Annę Bogucką – burmistrza Czyżewa, Roberta Wyszyńskiego – burmistrza Szepietowa, Dariusza Sikorskiego – wójta gminy Kobylin – Borzymy, Stefana Grodzkiego – wójta gminy Kulesze Kościelne, Marka Kaczyńskiego – wójta gminy Nowe Piekuty, Wandę Idźkowską – sekretarza gminy Sokoły, Krzysztofa Krajewskiego – wójta gminy Wysokie Mazowieckie, przedstawicieli ZOSP RP, przedstawicieli związków zawodowych oraz kadrę tutejszej Komendy Powiatowej PSP.

Następnie zaprezentowano przygotowany na spotkanie materiał: zastępca komendanta – st. bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację pożarową i występowanie miejscowych zagrożeń w 2018 roku na terenie naszego powiatu, komendant zreferował sprawy dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz działalności Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Na zakończeniu sprawozdania, przedstawiono wnioski wynikające z działalności operacyjnej, przekazanych dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym i tematyce szkoleń funkcyjnych OSP. Podkreślono, że jednym z ważnych elementów działań prewencyjnych w 2019 roku będzie kontynuowanie kampanii społecznych „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Kolejną częścią narady były wystąpienia zastępcy podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, starosty wysokomazowieckiego oraz przedstawicieli służb współdziałających i lokalnego samorządu, a także przedstawienie planów i zamierzeń na przyszłość.

Naradę zakończyły podziękowania komendanta powiatowego PSP st. bryg. Andrzeja Koca, za dotychczasowe efekty współpracy złożone na ręce przybyłych gości.

źródło/foto: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem
wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl