Treść ogłoszenia

Opis ogłoszenia: Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług prowadzonych w Gabinecie Logopedycznym Dialog.
Zajęcia logopedyczne obejmują:
-wczesną interwencję zapobiegającą wadom wymowy (dzieci od urodzenia do 3-go roku życia);
-terapię opóźnionego rozwoju mowy;
-korektę wad wymowy;
-ćwiczenia wspomagające rozwój mowy i języka dziecka;
-terapię niepłynności mówienia;
-terapię zaburzeń mowy dzieci z:
*niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym
*Zespołem Downa
*Zespołem Aspergera i Autyzmem
*niedosłuchem
-naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
Terapia ma charakter indywidualny i prowadzona jest w oparciu o program terapii logopedycznej sporządzony na podstawie diagnozy oraz wnikliwych obserwacji dziecka w toku zajęć.
Formy i metody pracy oraz czas zajęć dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka.

Kontakt

Telefon: 692-874-414
Email: justynabaryla@op.pl
Miejscowość: Michałki 18 A
LOGOPEDA