Aktualności

W niedzielę, 31 maja odbędą się I Internetowe Mistrzostwa Ciechanowca w Szachach. Turniej rozegrany zostanie na chess.com, a wystartować w nim może każdy zainteresowany.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych - informuje MSWiA.
Wojewoda Podlaski i Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informują o czterech kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w regionie, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych.
W Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem została przywrócona w ograniczonym zakresie praca poradni specjalistycznych i pracowni, które funkcjonują z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno - Artystycznych „Harmonia” w Ciechanowcu przygotowuje wystawę o spotkaniach mieszkańców dekanatu ciechanowieckiego z Janem Pawłem II.
W Zespole Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w wakacje powstanie nowoczesna pracownia grafiki komputerowej i informatyki. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Działanie  3.1 Kształcenie i edukacja - projekt„Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery”.
Ruszają konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy Sokół w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678. Z uwagi na zakaz organizowania zgromadzeń, swoje uwagi można składać jedynie drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia…
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesłał nam aktualne oferty pracy według stanu na dzień 21 maja 2020 r.
Podczas XII sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne radni zdecydowali o przekazaniu dotacji w wysokości 200 000 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kulesze Kościelne. 
1 czerwca zmianie ulega organizacja ruchu na ul. Armii Krajowej oraz części ul. Plac Odrodzenia z relacji dwukierunkowych na jednokierunkowe z obowiązującym kierunkiem jazdy od ul. Ludowej w stronę ZUS.
Mieszkanka miejscowości Krzeczkowo Nowe Bieńki pani Helena Staniaszek 19 maja obchodziła 105. rocznicę urodzin. Jest to obecnie najstarszy mieszkaniec Gminy Czyżew.