czwartek, 16 lipiec 2020 22:52

Powódź w Ciechanowcu. Zalane ulice, chodniki i posesje [wideo/foto]

Ozonowanie Nasze Kwiaty

Zalane ulice, chodniki, piwnice i posesje - to skutki ulewnych opadów deszczu, jakie przeszły dziś (16.07) nad Ciechanowcem.

Część posesji przy ulicach Kazimierza Uszyńskiego, Kościelnej i Ogrodowej w Ciechanowcu znalazła się pod wodą. To skutek silnych opadów deszczu jakie przeszły dziś nad regionem. W wielu miejscach interweniowali strażacy wypompowując wodę z zalanych piwnic i posesji oraz układając worki z piaskiem. Ponadto strażacy interweniowali na ulicach: Łomżyńskiej, w okolicach Staropolskiej, Drohickiej, Orzeszkowej, Kilińskiego i Wierzbowej.

Komunikat do mieszkańców wydał Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki: Mieszkańcy gminy Ciechanowiec, poszkodowani w związku z ulewnymi deszczami, które wystąpiły w ostatnich godzinach na terenie naszej gminy, mogą ubiegać się o pomoc finansową na usuwanie skutków podtopień.

Do 6 tys. złotych mogą otrzymać rodziny lub osoby samotnie gospodarujące poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Środki te udzielane są w formie zasiłków celowych, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych.

Wszelkie informacje, dotyczące sposobu ubiegania się o ww. pomoc, będzie można uzyskać w Urzędzie oraz pod nr tel: 86 277 11 45 w. 12 w godzinach pracy Urzędu.

Gminny sztab kryzysowy, zespoły OSP oraz policja biorą udział w usuwaniu skutków oberwania chmury, które miało miejsce nad gminą Ciechanowiec. Na szczęście, w wyniku powstałych zdarzeń oprócz strat materialnych, nikt nie został poszkodowany.

Sytuacja jest ciągle monitorowana.

foto/wideo: w24 i czytelnicy

Dział: Ciechanowiec