28/07/2020 19:00

Otwarcie nowej drogi w gminie Ciechanowiec [wideo/foto]

Nowa jezdnia, wyremontowane chodniki i przystanek autobusowy - to tylko niektóre zmiany na drodze powiatowej ze wsi Radziszewo Sieńczuch do wsi Czaje Wólka w gminie Ciechanowiec. Zmiany były możliwe dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych. W kameralnym otwarciu drogi uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, który wręczył również obecnemu na uroczystości księdzu Antoniemu Gaładykowi Brązowy Krzyż Zasługi.

Przebudowany odcinek drogi w powiecie wysokomazowieckim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019 ma 2,5 km. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej, zjazdy publiczne, peron na przystanku komunikacyjnym, wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem lampami solarnymi. Wzdłuż drogi ustawiono bariery energochłonne oraz zamontowano oznakowanie pionowe.

Koszt zrealizowanego zadania wynosił 3 498 763,45 zł, z czego 2 773 606,33 zł to dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, co stanowi 80% poniesionego nakładu związanego z realizacją zadania.

W ramach dwóch poprzednich edycji FDS (2018 i 2019) powiat wysokomazowiecki otrzymał dofinanasowanie w wysokości prawie 46,5 mln zł na realizację 19 zadań. Dzięki temu przebudowanych, rozbudowanych lub wyremontowanych zostanie 41,4 km dróg powiatowych.

W tegorocznym naborze powiat otrzymał ponad 9,2 mln zł dofinansowania na realizację 7 zadań - to przebudowa, rozbudowa i remont łącznie 16,2 km dróg powiatowych.

Ksiądz Antoni Gaładyk, któremu wojewoda podlaski wręczył przyznany przez prezydenta Andrzeja Dudę Brązowy Krzyż Zasługi, był rektorem - proboszczem parafii p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Czajach w diecezji drohiczyńskiej, gmina Ciechanowiec. W 2016 roku obchodził 25-lecie kapłaństwa. Jest regionalistą, badaczem historii kpt. Władysława Łukasiuka ps. "Młot" oraz jego żołnierzy. Kpt. Łukasiuk to jeden z największych autorytetów walczących na Podlasiu z reżimem komunistycznym. Zginął 27 czerwca 1949 r. na kolonii wsi Czaje Wólka.

Ksiądz Antoni Gaładyk jest twórcą ścieżki edukacyjnej szlakiem miejsc związanych z życiem i śmiercią kpt. „Młota” na terenie parafii. Jako rektor miejscowej kaplicy, doprowadził do odsłonięcia pomnika poświęconego kpt. Łukasiukowi. Bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą z grupami młodzieży odwiedzającym Czaje w poszukiwaniu informacji o podziemiu antykomunistycznym. Jest przewodnikiem po terenie. Bierze też udział w pracach badawczych związanych z działalnością konspiracyjną na terenie dawnego powiatu bielskiego.

(info/foto: PUW)

Dział: Ciechanowiec