poniedziałek, 26 październik 2020 19:33

Ciechanowiec. Akt oskarżenia w sprawie śmierci dwóch strażaków

Ozonowanie Choinki
Ciechanowiec. Akt oskarżenia w sprawie śmierci dwóch strażaków foto: PSP w Białymstoku

Pod koniec maja 2017 roku, podczas gaszenia pożaru magazynu w Białymstoku, zginęło dwóch strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Wśród poległych na służbie był 26-letni strażak pochodzący z Ciechanowca. Po śledztwie Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dowódcy akcji gaśniczej.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku w dniu 19 października 2020 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku akt oskarżenia przeciwko dowodzącemu akcją.

Jak informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Białymstoku: Oskarżonemu zarzucono, że pełniąc funkcję Kierownika Działań Ratowniczych jednostek Państwowej Straży Pożarnej w trakcie pożaru budynku przy ul. Poziomej 2 w Białymstoku i jako kierujący akcją ratowniczą nieumyślnie nie dopełnił swoich obowiązków służbowych, to jest nie zebrał w sposób dostateczny informacji na temat konstrukcji i umiejscowienia znajdującego się w budynku podestu technicznego i sufitu od znajdującego się na miejscu zdarzenia użytkownika budynku, w wyniku czego wchodzący w skład roty rozpoznawczej funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zostali nieumyślnie narażeni przez niego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, co stanowi czyn z art. 160 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 231 § 1 i 3 k.k.
Wskazanym w postanowieniu prokuratora źródłem obowiązku, którego niedopełnienie zarzucono oskarżonemu jest § 53 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej, który obligował go do rozpoznania zagrożenia, poinformowania o jego wystąpieniu oraz wydania poleceń mających właściwe zabezpieczenie strażaków przed jego następstwami.
Ze zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego, w szczególności zeznań świadków, oględzin miejsca zdarzenia, zapisów nagrań rozmów z rejestratora PSP w Białymstoku oraz opinii biegłych w tym m.in. z zakresu pożarnictwa wynika, iż oskarżony z wymienionych wyżej powinności się nie wywiązał.
Przestępstwo zarzucone oskarżonemu ma charakter nieumyślny i zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2dodaje rzecznik.

 

Dział: Ciechanowiec