wtorek, 26 styczeń 2021 18:19

Ciechanowiec. Apel o uprzątnięcie śniegu, błota i lodu z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego

Ciechanowiec. Apel o uprzątnięcie śniegu, błota i lodu z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego foto: Ania Olędzka

Burmistrz Ciechanowca apeluje do mieszkańców o uprzątnięcie śniegu, błota i lodu z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki: W związku z licznymi skargami mieszkańców zwracam się z prośbą o nieodgarnianie śniegu z podwórka na ulicę. Pamiętajmy, że dbałość o czystość i porządek na terenie gminy jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również mieszkańców. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Ciechanowiec właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez uprzątnięcie po opadach śniegu, błota i lodu z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego. Przy czym, prace porządkowe należy wykonać w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów. Uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące jezdnię w odpowiednim stanie czystości. W przypadku niewywiązywania się z powyższych obowiązków przez właściciela, zarządcę lub administratora nieruchomości upoważnione do tego służby mają możliwość nałożenia wysokich kar pieniężnych na osobę winną zaniedbań. Dbanie o czystość i porządek będzie z korzyścią dla nas wszystkich, a nasze najbliższe otoczenie będzie naszą wizytówką.

 

 

Dział: Ciechanowiec