wsa935x100

zebrowski2

primator202108

openmed2015b

Ciechanowiec. Prawie 5.8 mln zł kosztowała budowa ul. Podlaskiej [foto]
foto: UM w Ciechanowcu

Ciechanowiec. Prawie 5.8 mln zł kosztowała nowa inwestycja drogowa w mieście [foto]

2 sierpnia odbył się odbiór robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu”.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., mająca siedzibę w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość kontraktu wynosi 5 787 380,23 zł, z czego ponad 2,5 mln złotych to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres prac obejmował:

 • budowę drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu o łącznej długości ok. 1069,94 km,
 • rozbudowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów,
 • przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową,
 • rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
 • rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej,
 • rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN 0,4kV,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV,
 • przebudowę kolizji sieci telekomunikacyjnych,
 • rozbiórkę/demontaż nawierzchni z kostki betonowej i masy bitumicznej,
 • rozbiórkę/demontaż obrzeży i krawężników betonowych,
 • budowę kanału technologicznego w standardzie KTu1 i KTp1,
 • wycinkę drzew i krzewów,
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

w24 001 20220803 180018w

w24 003 20220803 180011w

w24 004 20220803 180015w

foto/info: UM w Ciechanowcu

© 2010 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk