Rolwit

reklama partneragd

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Ciechanowiec. Inaugracyjne spotknnie

Ciechanowiec. Inaugracyjne spotknnie "Podlaskiego zespołu tematycznego ds. przetwórstwa mleka" [foto]

stomadica wysokie mazowieckie

W dniu 9 marca w Ciechanowcu miała miejsce konferencja inaugurująca powstanie Podlaskiego zespołu tematycznego ds. przetwórstwa mleka. Operacja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Jak infomruje PODR Szepietowo: Zespoły tematyczne to ciekawa forma zrzeszania się osób, związanych z tematem szeroko rozumianego rolnictwa. Daje ona bardzo duże możliwości działania, prowadzące do osiągnięcia celu, jaki postawi sobie zespół.

Tego rodzaju grupy nieformalne, jakimi są zespoły tematyczne, to nowa formuła współpracy i współdziałania rolników, ale także przetwórców, mieszkańców obszarów wiejskich, doradców rolniczych i naukowców. Mogą oni wspólnie podejmować różne innowacyjne przedsięwzięcia i inicjatywy. Jak wiadomo, serowarstwo zagrodowe w województwie podlaskim jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin przetwórstwa rolniczego.

W odpowiedzi na potrzeby edukacyjne, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie powołał do życia Podlaski zespól tematyczny ds. przetwórstwa mleka, w którego szeregach znaleźli się rolnicy, serowarzy, drobni przetwórcy mleka i doradcy rolniczy z województwa podlaskiego.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w formacie konferencji, którą swoimi referatami uświetnili znakomici prelegenci-eksperci z dziedziny przetwórstwa mleka. Zaproszenie do współpracy przedstawicieli świata nauki miało na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu interesującego członków zespołu, a także zacieśnienie kontaktów roboczych.

Konferencję uroczyście otworzył Adam Zaremba, Zastępca Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił koncepcję powstania zespołu tematycznego ds. przetwórstwa mleka. Podkreślił również fakt, iż jest to nowa inicjatywa, która potwierdza ciągły rozwój doradztwa rolniczego.

Pierwszy wykład pt. Marketing w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego (aspekty formalno-prawne) wygłosiła mec. Teresa Kaczyńska-Kochaniec. W swoim wystąpieniu omówiła nowoczesne platformy sprzedażowe i kanały dystrybucji produktów rolnych. Wskazała również, na co należy zwracać szczególną uwagę podczas tworzenia w Internecie zindywidualizowanej oferty handlowej produktów rolniczych.

Kolejnym prelegentem była dr inż. Anna Okoń z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. Wygłosiła ona wykład pt. Innowacje w przetwórstwie mleka. Zaprezentowany temat dotyczył przybliżenia uczestnikom historii innowacji w serowarstwie. Ponadto, ekspertka przedstawiła najnowsze trendy i innowacyjne rozwiązania stosowane obecnie w branży przetwórstwa mleka.

Jako ostatni, choć nie mniej interesujący wykład pt. Znakowanie żywności zaprezentowała Alina Witkowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku. Prelegentka omówiła najważniejsze informacje, jakie powinny się znaleźć na etykietach, wyprodukowanej i sprzedawanej przez rolników żywności. Zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach.

Wszystkie wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy i wywołały merytoryczne dyskusje. Po prelekcjach w ramach operacji przewidziano także konsultacje indywidualne z zaproszonymi ekspertami. Prace Podlaskiego zespołu tematycznego ds. przetwórstwa mleka będą kontynuowane. Już niebawem planowany jest wyjazd studyjny do województwa Lubuskiego, na którym przewidziano warsztaty serowarskie, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość podnieść swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wytwarzania serów. Liczę, również na to, iż zespół będzie się powiększał o nowych członków, do czego serdecznie zachęcam.

Paulina Grabowska
PODR Szepietowo

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk