ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Ciechanowiec: Konkurs na plakat filmowy bajki opartej na literaturze

Ciechanowiec: Konkurs na plakat filmowy bajki opartej na literaturze

stomadica wysokie mazowieckie

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu oraz zespół Sylena serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na plakat filmowy bajki opartej na literaturze. Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnej społeczności, wspieranie integracji, promocja literatury dziecięcej oraz zachęcanie rodzin do kreatywnego spędzania czasu.

Warunki uczestnictwa:

 • Udział mogą brać rodziny z dziećmi.
 • Plakaty mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi (np. malowanie, wydzieranie) na kartce formatu A2 (dwukrotność A3).
 • Prace powinny być wspólnym dziełem całej rodziny.
 • Każdy plakat musi posiadać metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, nr telefonu (z tyłu pracy).

Termin i miejsce:

 • Prace należy dostarczyć do końca lipca 2024 r. w godzinach 09.00-16.00.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu, ul. Mostowa 8.

Ogłoszenie wyników:

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 sierpnia 2024 r. podczas koncertu „Sentymentalna podróż w świat bajek”.
 • Wszystkie prace będą wystawione w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w czasie trwania koncertu.
 • Nagrody i wyróżnienia:

Komisja konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:

 • Zgodność z tematem,
 • Pomysłowość wykonania,
 • Zastosowanie różnych technik plastycznych,
 • Ogólne wrażenie artystyczne.
 • Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy mnóstwo kreatywnej zabawy!

Dodatkowe informacje:

 • Ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Prawa autorskie do prac przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów.
 • Prace pozostają własnością Organizatora.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 • Przyniesienie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Inicjatywa "Sentymentalna podróż w świat bajek" realizowana jest w ramach zadania "Biblioteka źródłem inspiracji". Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

cc2536473wq

cc453647587463

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk