środa, 11 wrzesień 2019 00:57

Ciechanowiec. Zaproszenie na koncert ”Pieśń o Wielkiej i Małej Ojczyźnie”

Sokołowscy

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych „Harmonia” z Ciechanowca przez ostatnie 2 miesiące realizowało projekt „Z muzyką przez życie”.

W ramach inicjatywy zostały zorganizowane warsztaty dla chórów i zespołów wokalnych z terenu gminy Ciechanowiec oraz innych osób chcących podnieść swoje umiejętności wokalne. Zajęcia prowadził profesjonalny trener, Sławomir Leszczyński – dyrygent i kompozytor. Uczestnicy warsztatów doskonalili swoje umiejętności wokalne – ćwiczyli głównie emisję głosu, rytmikę oraz dykcję. W zajęciach wzięło udział 68 osób, w wieku od 10 do 80 lat.

Jak informuje nas Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych „Harmonia”: Finałem wydarzenia będzie koncert pt.”Pieśń o Wielkiej i Małej Ojczyźnie”, w którym wystąpią wszyscy uczestnicy warsztatów, upamiętniając tym samym ważne wydarzenia dla naszego kraju i regionu – 590-lecie Miasta Ciechanowiec oraz 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W czasie koncertu będzie można usłyszeć utwory patriotyczne oraz współczesne w wykonaniu 7 zespołów i chórów z terenu naszej gminy. Będzie można również wysłuchać twórczości poetów, którzy byli i są mieszkańcami naszej gminy.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy na ten koncert, który odbędzie się 21.09.2019 roku o godz. 19.00 w Sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja OKNO NA WSCHÓD oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację tej inicjatywy: Panu Burmistrzowi Ciechanowca - Eugeniuszowi Święckiemu, Ks. Bohdanowi Sawickiemu - Proboszczowi Parafii pw. św. Doroty Męczennicy w Winnej Poświętnej, Pani Sylwii Kuczuk-Szymańskiej - Dyrektor COKiS, Pracownikom COKiS, Kołu Gospodyń Wiejskich z Radziszewa-Sieńczuch.