czwartek, 07 maj 2020 20:34

Czyżew. Ulice Nowa i Mała zostaną przebudowane

Ulice Mała i Nowa w Czyżewie zostaną przebudowane. Wartość inwestycji oszacowana jest na ponad 1 mln 100 tys. zł.

Jak informuje Urząd Miejski w Czyżewie: W dniu 29.04.2020 r w Czyżewie pomiędzy Gminą Czyżew reprezentowaną przez Burmistrz Annę Bogucką a firmą Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. została  podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych – przebudowa dróg gminnych w Czyżewie ul. Nowa  i ul. Mała. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zakres robót od dnia podpisania umowy do dnia  31.08.2021r.

Wartość całej inwestycji oszacowana jest na 1.113.421,03zł z czego na 50% otrzymaliśmy  dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Planowana przebudowa ulic przewiduje na ul. Małej  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i chodnik, natomiast na ul. Nowej nawierzchnię z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową.

96233422 3113215928798612 492842235881062400 o

Dział: Czyżew