czwartek, 30 lipiec 2020 20:16

Czyżew. Przebudowa ul. Apoznańskich i Jaśminowej [foto]

Ozonowanie Nasze Kwiaty

Trwają prace przy budowie ul. Apoznańskich i ul. Jaśminowej w Czyżewie. W ramach inwestycji na ten moment wykonana została: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, kanał technologiczny, prace drogowe (wykonano podbudowę) oraz elementy ulic - krawężniki i chodniki.

Pracami na tej inwestycji zajmuje się Inżyniera Lądowa Bracia Jurczuk s.c. Całkowita wartość zadania wynosi 2 842 436,80 zł, w tym ul. Apoznańskich - 896 164,58 zł, a ul. Jaśminowej - 1 946 272,22 zł. Gmina Czyżew pozyskała dofinansowania na zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych o wartości 973 967,73 zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w kwocie 332 680,85 zł.

Wykonanie zakresu robót ustalono do dnia 30.10.2020r.

UM w Czyżewie

Dział: Czyżew