poniedziałek, 03 sierpień 2020 20:17

Czyżew. Trwa budowa mostu na rzece Brok [foto]

Ozonowanie
Czyżew. Trwa budowa mostu na rzece Brok [foto] foto: UM w Czyżewie

Trwają prace przy budowie nowego mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej Nr 107973B. Dotychczas wykonano rozbiórkę poprzedniego mostu. Obecnie trwa budowa przyczółków mostu oraz zostały wbite pale.

Wykonawca (DOMOST sp. z o.o.) zobowiązuje się zrealizować zakres robót od dnia podpisania umowy do dnia 31.11.2020 r.

Wartość całej inwestycji oszacowana jest na 1.476.000,00 zł, z czego Gmina Czyżew uzyskała dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 894.038,90 zł.

UM w Czyżewie

Dział: Czyżew