wsa935x100

zebrowski2

primator202108

openmed2015b

Zaawansowane prace przy budowie boiska w Rosochatem Kościelnem

Zaawansowane prace przy budowie boiska w Rosochatem Kościelnem

Trwają prace przy inwestycji pod nazwą „Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem”.

Jak informuje Urząd Miejski w Czyżewie: To oczekiwane przez społeczność lokalną zadanie o wartości prawie 2 mln zł dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
W związku z pewnymi robotami dodatkowymi termin realizacji zadania ustalony jest do końca września tego roku. Tak więc już jesienią dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego obiektu sportowego, który będzie obejmował boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, bieżnię wokół boisk, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię do skoku w dal a także niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym m. in. oświetlenie zewnętrzne boiska i ogrodzenie boisk.

foto: UM w Czyżewie

© 2010 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk