poniedziałek, 20 maj 2019 21:40

Obchody Dnia Strażaka w Gminie Czyżew [foto]

Sokołowscy
Obchody Dnia Strażaka w Gminie Czyżew [foto] foto: UM w Czyżewie

Mszą świętą w intencji strażaków koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. kan. Andrzeja Stypułkowskiego proboszcza parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Wielkiej rozpoczęły się o godz. 12:00 Gminne i parafialne obchody „Dnia Strażaka”.

Licznie przybyli strażacy z jednostek OSP Gminy Czyżew, jak również jednostki reprezentujące miejscowości z parafii Dąbrowa Wielka tj. z gminy Szepietowo i Wysokie Mazowieckie wraz z pocztami sztandarowymi po mszy przemaszerowali na plac przed świetlicą i remizę OSP w Dąbrowie Wielkiej gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Po wciągnięciu flagi na maszt, przybyłych gości w osobach Posła na Sejm RP Jacka Boguckiego, Burmistrza Czyżewa Anny Boguckiej, z-cy Komendanta PSP Tomasza Sieńczuka, z-cy Komendanta Policji Adama Mojsy, Radnych Rady Miejskiej w Czyżewie na czele z Przewodniczącym Rady Witoldem Sienickim, Komendanta Gminnego Dariusza Sienickiego oraz Naczelników, Prezesów, Komendantów oraz wszystkich strażaków i mieszkańców, przywitał Prezes OSP w Dąbrowie Wielkiej Arkadiusz Dąbrowski, dziękując za przybycie i zgłaszając gotowość do obchodów. Następnie po dokonaniu przeglądu jednostek OSP jako Prezes Zarządu Gminnego zabrała głos Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka składając gratulacje i życzenia bezpiecznej służby wszystkim biorącym udział nie tylko w akcjach pożarniczych ale we wszystkich działaniach na rzecz mieszkańców gminy, parafii i miejscowości. Podkreśliła ponadto, że służba strażaków nie zna granic terytorialnych a determinowana jest chęcią niesienia pomocy ludziom i potrzebą współdziałania z jednostkami spoza gminy oraz jednostką Państwowej Straży Pożarnej.

Pan Poseł dziękując strażakom w imieniu własnym jak i instytucji rządowych podkreślił znaczenie działań i autorytet jakim ciszą się strażacy w swoich środowiskach i całym kraju. Życzył wszystkim strażakom aby jak najrzadziej musieli brać udział w akcjach ratowniczych a jeżeli już to tyle samo powrotów co wyjazdów z akcji do swoich rodzin.

Podziękowania druhom, strażakom OSP złożył z-ca Komendanta PSP Tomasz Sieńczuk i podkreślił jak ważna jest dobra współpraca strażaków ochotników z Państwową Strażą Pożarną dla utrzymania bezpieczeństwa pożarowego zdrowia i mienia całej naszej społeczności.

Po przemówieniach gości i komendzie Komendanta Gminnego Straży Pożarnej Dariusza Sienickiego zakończyła się oficjalna część obchodów Dnia Strażaka po czym wszyscy udali się na poczęstunek i kuluarowe rozmowy nie tylko o sprawach strażackich.

(UM w Czyżewie)