czwartek, 23 maj 2019 19:48

W Czyżewie powstanie "OSA". Gmina dostała 100 tys. zł.

Sokołowscy
W Czyżewie powstanie "OSA". Gmina dostała 100 tys. zł. foto: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Znamy wyniki tegorocznego naboru Programu OSA – edycja 2019. W jego ramach w całej Polsce zostanie dofinansowanych 1 420 obiektów.  Wszystkie wnioski, które spełniły kryteria i wymogi formalno-prawne zostały zaopiniowane pozytywnie. W 2019 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel ponad 50 mln zł. W Podlaskiem 32 projekty otrzymają dofinansowanie, w tym 29 samorządów m.in. gmina Czyżew, która na zadanie "Otwarte Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - 2 obiekty" otrzyma 100 tys. zł.

To już druga edycja Programu – w ciągu dwóch lat zostało dofinansowanych 2 950 obiektów na terenie całego kraju. Na ten cel resort przeznaczył blisko 105 mln zł.

Udało nam się osiągnąć zamierzony cel. Kiedy dwa lata temu przedstawialiśmy założenia Programu OSA wiedzieliśmy, że wielofunkcyjne strefy aktywności znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Otwarte Strefy Aktywności są odpowiedzią na to zapotrzebowanie. W ciągu dwóch lat dofinansowaliśmy 2 950 obiektów, przeznaczając na ten cel blisko 105 mln zł. Mam nadzieję, że będą to miejsca spotkań i aktywności całych rodzin” - powiedział Minister Sportu i Turystyki.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

To ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych grup wiekowych.

W ramach Programu wsparciem zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych.

Wariant podstawowy:

  • Siłownia plenerowa
  • Strefa relaksu

Wariant rozszerzony:

  • Siłownia plenerowa
  • Strefa relaksu
  • Sprawnościowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem

(PUW)