Rolwit

reklama partneragd

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

95 lat OSP w Rosochatem Kościelnem: Nowy samochód i odznaczenia dla zasłużonych [foto]
foto: UM w Czyżewie

95 lat OSP w Rosochatem Kościelnem: Nowy samochód i odznaczenia dla zasłużonych [foto]

stomadica wysokie mazowieckie

W niedzielę, 17 września 2023 roku, Rosochate Kościelne świętowało 95-lecie lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydarzenie zgromadziło licznych gości i przedstawicieli władz, którzy podkreślili znaczenie i wkład jednostki w poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Czyżew i powiatu wysokomazowieckiego.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętej Doroty, której przewodniczył ksiądz proboszcz Antoni Loro. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Burmistrz Czyżewa i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Anna Bogucka, Senator RP Jacek Bogucki, lokalni samorządowcy oraz poczty sztandarowe jednostek: OSP z Rosochate Kościelne, OSP KSRG z Czyżew, OSP KSRG Dąbrowa Wielka, OSP Kaczyn Herbasy oraz OSP Dąbrowa Nowa Wieś.

Po mszy goście i mieszkańcy udali się w uroczystym pochodzie do Świetlicy Wiejskiej. Tam Stefan Marciniak, Prezes OSP w Rosochatem Kościelnem, złożył meldunek o gotowości jednostki do uroczystego apelu oraz przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W swoim wystąpieniu Burmistrz Anna Bogucka podkreśliła zaangażowanie i poświęcenie strażaków ochotników w służbie lokalnej społeczności. Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP, co symbolicznie uwieczniono przecięciem wstęgi i uruchomieniem syren.

Warto również odnotować, że podczas uroczystości wręczono odznaczenia dla zasłużonych członków OSP Rosochate Kościelne:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 • Druh Marek Wojtkowski
 • Druh Józef Jaźwiński
 • Druh Grzegorz Jaźwiński
 • Druh Dariusz Łojek
 • Druh Ryszard Godlewski

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 • Druh Dariusz Dąbrowski
 • Druh Marcin Godlewski

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 • Druh Grzegorz Ciborowski
 • Druh Krzysztof Gąsowski
 • Druh Michał Gosk
 • Druh Jan Kaczyński
 • Druh Łukasz Przemysław Kaczyński
 • Druh Robert Krakówko
 • Druh Leszek Kamiński
 • Druh Bartosz Nagórka
 • Druh Marcin Zawistowski

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymał:

 • Druh Marek Ołdakowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Rosochatem Kościelnem założona została w 1928 roku. Głównym inicjatorem  powstania straży  a zarazem pierwszym Naczelnikiem  był miejscowy proboszcz ks. Kanonik Julian Modzelewski przy współudziale mieszkańców Rosochatego – Stanisława Lewandowskiego i Franciszka Mianowskiego. Jednostkę zorganizowano bardzo szybko i wyposażono w niezbędny sprzęt.  Straż prowadziła działalność kulturalną w Domu Ludowym będącym własnością parafii.

Wybuch II wojny światowej skomplikował działalność OSP. Podczas działań wojennych jednostka utraciła posiadany sprzęt i remizę która  została spalona. 4 marca 1944 r. po długiej chorobie zmarł ks. Julian Modzelewski. Po zakończeniu działań wojennych jednostka zaczęła budzić się do życia. Prezesem został ks. Proboszcz Roch Modzelewski – kapelan wojskowy w stopniu pułkownika. Naczelnikiem wybrano kierownika miejscowej szkoły – Edwarda Kalinowskiego. Barak szkolny zaadoptowano jako magazyn na sprzęt strażacki. W związku z niestabilną sytuacja polityczną ks. Kapelan był często szykanowany przez władze i służbę bezpieczeństwa. Ostatecznie opuścić parafię w październikową noc 1951 r.

W związku z zaistniałą sytuacja zmienił się zarząd straży. Prezesem został kierownik miejscowej szkoły Zbigniew Biały. W tym czasie straż pozyskano pierwszy samochód strażacki Lublin 51.

W 1962 r. z inicjatywy ówczesnego zarządu rozpoczęto budowę nowej remizy i już po 2 latach oddano do użytku nowoczesną strażnicę. Straż otrzymała nowy samochód ZiS – 5.

 W latach 1974-1976 funkcję prezesa pełnił Ryszard Nagórka. Z kolei, w latach 1976 – 1986 prezesem był Kazimierz Ołdakowski. 1 lipca 1978 r. Naczelnik Gminy w Czyżewie nadał sztandar OSP w Rosochatem Kościelnem jako symbol ofiarnej i wiernej służby. W 1978 r. rozpoczęto rozbudowę remizy. Straż otrzymała nowy samochód Star 21.

W latach 1986-2021 funkcję prezesa pełnił Stanisław Kamianowski. W roku 1989 straż otrzymała nowy samochód Star 25, który służył jednostce przez 15 lat. W 2004 r. jednostka otrzymała nowy samochód Magirus, a w 2008 r. przeprowadzono remont strażnicy. W latach 2017-2022 jednostka została doposażona w sprzęt o łącznej wartości ponad 140 tys. złotych, były  to ubrania  specjalne, butle z aparatami powietrznymi, aparat nadciśnieniowy, pompa szlamowa, węże, prądownice, oraz zestaw narzędzi hydraulicznych. W 2019 r. przeprowadzono gruntowny remont świetlicy wiejskiej a także rozbudowę garażu i remont pomieszczeń dla OSP (wartość tej inwestycji to 994 815,09 zł.).

W 2023 r. podczas Dni Czyżewa OSP Rosochate Kościelne w uznaniu za promowanie od wielu lat Akcji Honorowego Krwiodawstwa otrzymała nagrodę i tytuł Najlepsi w Gminie w kategorii Społecznik Roku.

Obecnie, jednostka OSP w Rosochatem Kościelnem liczy 51 druhów i druhen. Wśród nich działa 22 w pełni wyszkolonych ratowników mogących brać udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. 11 strażaków posiada Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W jednostce działa także młodzieżowa drużyna Pożarnicza, która w przyszłości zasili szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. Postawa tych młodych ludzi napawa dumą i optymizmem, a także daje przekonanie, że tradycje OSP w Rosochatem Kościelnem będę kontynuowane przez długie lata.

foto: UM w Czyżewie

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk