miesnyz wysmaz24a

reklama

primator

openmed2015b

3,2 mln zł na remont drogi w miejscowości Dmochy Rodzonki
foto: UM w Czyżewie

3,2 mln zł na remont drogi w miejscowości Dmochy Rodzonki

W miejscowości Dmochy Rodzonki nastąpi znacząca poprawa infrastruktury drogowej dzięki planowanemu remontowi drogi gminnej. Burmistrz Czyżewa, Andrzej Molenda podpisał umowę na budowę i przebudowę wspomnianej arterii. Projekt, realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmować będzie nie tylko prace budowlane, ale również sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Zadanie inwestycyjne, którego wartość wynosi 3 257 289,10 zł brutto, przyczyni się do podniesienia standardów drogowych w miejscowości. Zadanie to uzyskało wsparcie finansowe w postaci 60% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Sp. J. z Wołomina została wybrana do realizacji projektu w wyniku postępowania przetargowego. Wykonawca ma 11 miesięcy na zakończenie prac, co jest obiecującą perspektywą dla tych, którzy na co dzień korzystają z tej drogi.

© 2010 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk