ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Modernizacja drogi wojewódzkiej w Czyżewie za 17 mln zł: Radni zwiększyli środki

Modernizacja drogi wojewódzkiej w Czyżewie za 17 mln zł: Radni zwiększyli środki

stomadica wysokie mazowieckie

Na dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego podjęto decyzję o zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 w Czyżewie” o 3,5 miliona złotych. Dzięki temu możliwe będzie zawarcie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie przebudowy ul. Szkolnej w Czyżewie. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi teraz 17 milionów złotych.

Przebudowa ul. Szkolnej obejmie modernizację nawierzchni oraz dostosowanie drogi do obecnych standardów bezpieczeństwa. Projekt przewiduje również ulepszenia w zakresie infrastruktury towarzyszącej, takie jak chodniki, oświetlenie uliczne oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zaplanowana szerokość drogi to 7 metrów, z dodatkowymi ścieżkami rowerowymi oraz nową infrastrukturą kanalizacyjną i telekomunikacyjną. Przy Urzędzie Miejskim w Czyżewie powstanie natomiast pełnowymiarowe rondo, co znacząco poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk