Kulesze Kościelne

Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że trwa nabór kandydatów do służby w Policji na rok 2021. Osoby zainteresowane przystąpieniem do rekrutacji mogą składać dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze oficjalne (29.01, godzina 10:00) dane dotyczące zarażeń koronawirusem. W kraju odnotowano dziś 6 144 nowe przypadki zakażenia.
W województwie podlaskim 8 tys. osób, a całym kraju blisko 314 tys. zgłosiło się od początku tego roku do Małego ZUS-u plus. Ulga ta uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca, który chce korzystać z Małego ZUS-u plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do…
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w dniu 4 lutego 2021 roku planowane jest przełączenie obsługi strażackiego numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku.
Poznaliśmy najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce. Coroczny ranking opublikował miesięcznik „Perspektywy”. Z powiatu wysokomazowieckiego, w kategorii liceów najlepiej wypadło LO. im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem. Wśród wysokomazowieckich techników najwyższe miejsce zajęło Technikum im. rtm. Witolda Pileckiego w Ciechanowcu.
Radny z Wysokiego Mazowieckiego wystawił swoją osobę na aukcji. Zwycięzca będzie mógł przez 8 godzin „wykorzystywać” samorządowa do prac np. w polu, przy krowach, w kuchni lub małym remoncie. Cały dochód wesprze tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Wyzwania UE spowodowały, że. wiedza postrzegana jest jako jeden z zasobów, który skutecznie wykorzystywany, może prowadzić do uzyskania przewagi konkurencyjnej zarówno wsi jak i całych regionów. Dlatego też w rozwoju zasobów ludzkich na obszarach wiejskich odgrywa doradztwo rolnicze.
Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowsze oficjalne (28.01, godzina 10:00) dane dotyczące zarażeń koronawirusem. W kraju odnotowano dziś 7 156 nowych przypadków zakażenia.
Na naukę nigdy nie jest za późno, to powiedzenie jest nieustannie aktualne, mimo mijających lat. Ciągły samorozwój to prosta droga do sukcesu. Dlaczego warto podnosić swoje kwalifikacje?
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem przesłał nam aktualne oferty pracy według stanu na dzień 27 stycznia 2021 r.
Funkcjonariusze wysokomazowieckiej komendy kilkukrotnie w ciągu doby sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.
Program „Rodzina 500+” to największe wsparcie, jakie zostało zaproponowane polskim rodzinom po okresie transformacji. W sumie to już ponad 134 mld zł. 1 lutego br. rusza elektroniczny nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, który od tego roku będzie obowiązywał od 1 czerwca do 31 maja przyszłego roku.