wtorek, 12 listopad 2019 18:34

Obchody Święta Niepodległości w gminie Kulesze Kościelne [foto]

Sokołowscy
Obchody Święta Niepodległości w gminie Kulesze Kościelne [foto] foto: UG Kulesze Kościelne

W dniu 11 listopada 2019 roku odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Kulesze Kościelne.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Kuleszach Kościelnych koncelebrowaną przez ks. Łukasza Dawidowicza w intencji Ojczyzny. W nabożeństwie udział brały m.in. władze i pracownicy Urzędu Gminy Kulesze Kościelne z wójtem gminy Stefanem Grodzkim na czele, przedstawiciele Rady Gminy z Przewodniczącym Rady Pawłem Grodzkim oraz poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Szkoły Podstawowej im. Kard. S.Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Kolejnym punktem obchodów była część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej. Na zakończenie Eucharystii została odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę”, następnie wszyscy zebrani odśpiewali hymn narodowy przed domem parafialnym.

Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki wygłosił przemówienie i wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Grodzkim złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą wszystkie cywilne ofiary okupacji niemieckiej.

Następnie władze Gminy złożyły kwiaty przy pomniku Powstańców Styczniowych w miejscowości Czarnowo Biki.

(info/foto: UG Kulesze Kościelne)