czwartek, 21 styczeń 2021 21:45

Zajęcia online z uczniami w Kuleszach Kościelnych i Stypułkach Święchach

Zajęcia online z uczniami w Kuleszach Kościelnych i Stypułkach Święchach foto: KPP w Wysokiem Mazowieckiem

Profilaktycy wysokomazowieckiej komendy i dzielnicowi Posterunku Policji w Sokołach przeprowadzili kolejne spotkania online z uczniami Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych i Stypułkach Święchach. Tematem zajęć były cyberzagrożenia, uzależnienia młodych osób od środków odurzających, odpowiedzialność prawna nieletnich, a także negatywne zjawiska związane z brakiem tolerancji dla wielokulturowości.

Profilaktycy wysokomazowieckiej komendy i dzielnicowi z Posterunku Policji w Sokołach przeprowadzili kolejne zajęcia online z uczniami Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych oraz Stypułkach Święchach.

Podczas spotkań omawiane były z młodzieżą zagrożenia, jakie niosą za sobą używanie substancji psychoaktywnych. Prelegenci poruszali również kwestie prawne wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także zjawisko demoralizacji nieletnich i jego przejawy. Przedstawili środki wychowawcze i poprawcze, które Policja czy sąd rodzinny może zastosować wobec osoby nieletniej. Uwagę młodzieży zwrócono również na zagrożenia, jakie mogą spotkać w internecie oraz podali przykłady naruszania prawa przez nieletnich w sieci.

Na zakończenie dzielnicowi wspólnie z młodymi ludźmi omówili pojawiające się w przestrzeni publicznej negatywne zjawiska związane z brakiem tolerancji dla wielokulturowości.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)

129 184079