wtorek, 19 marzec 2013 20:59

Kulesze Kościelne: radni zdecydowali – fundusz sołecki także w 2014 roku! Relacja z dzisiejszej sesji

006Przedświąteczne zebranie rady gminy Kulesze Kościelne, które odbyło się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym Wsi, rozpoczęło się niecodziennym akcentem, gdyż termin sesji zbiegł się z imieninami miejscowego wójta Józefa Grochowskiego. Zebrani mogli również poczuć klimat zbliżających się świat podziwiając rękodzieło koła gospodyń wiejskich. Po złożeniu życzeń od przedstawicieli radnych i sołtysów zaczęła się burzliwa dyskusja o sprawach bieżących i istotnych dla mieszkańców.

Tematem, który wywołał najwięcej emocji było wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na 2014 rok. Radni Gminy proponowali zlikwidowanie funduszu w planie budżetu gminy, jednak pojawiły się głosy sprzeciwu ze strony sołtysów obecnych na zebraniu, a także części radnych, która była za utrzymaniem obecnego statusu. Jak twierdzą sołtysi: „ ...fundusz istnieje w gminie Kulesze Kościelne od dwóch lat i w tym czasie środki były bardzo dobrze wykorzystywane, bo to mieszkańcy na zebraniach wiejskich decydowali na co chcą przeznaczyć środki. Pieniądze te służyły poprawie jakości życia mieszkańców, a inwestycje był zgodne ze strategią rozwoju gminy. Wydatki z funduszu sołeckiego to przede wszystkim wyrównywanie i utwardzanie dróg dojazdowych do pól w sołectwach, a także remonty świetlic wiejskich i innych budynków użyteczności publicznej". Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie, w którym większością głosów radni zadecydowali o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2014 rok w kwocie ponad 280 000 złotych. Obecni na sesji sołtysi nie kryli zadowolenia, gdyż jak zapewniają te pieniądze na pewno będą wykorzystane z korzyścią dla społeczeństwa.
Wójt Grochowski przedstawił następnie plany sprzedaży tzw. „ogółów", czyli terenów nieużytecznych, których na terenie gminy jest prawie 46 ha, z czego 16 ha po wycenie zostanie przedstawione do przetargu. Jak tłumaczyli radni : „... obecnie na tych terenach nie dzieje się nic, budynki, znajdują się w opłakanym stanie, a w niektórych miejscowościach „ogóły" stanowią dzikie wysypiska śmieci. To zagraża przyrodzie i psuje wizerunek gminy, w związku z czym sprzedaż tych terenów z pewnością przyniesie korzyści dla gminy, a pieniądze uzyskane będzie można przeznaczyć na inwestycje". W każdej miejscowości przeprowadzane będą zebrania z mieszkańcami i to oni zdecydują o tym czy teren zostanie sprzedany, czy też pozostanie w obecnym stanie.


006a

006b

006c

006d

s.k.m./foto: s.k.m.