poniedziałek, 16 listopad 2015 16:30

Kulesze Kościelne - odbiór robót związanych przebudową drogi gminnej Nr 106315B

Kulesze Kościelne - odbiór robót związanych przebudową drogi gminnej Nr 106315B foto: wokandapix/pixabay.com

Dnia 09.11 odbył się uroczysty odbiór inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 106315B Stypułki Giemzino na odcinku łączącym drogę powiatową Nr 2041B Stypułki Giemzino – Kulesze Kościelne – Sokoły.”

Inwestycja otrzymała wsparcie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój. Dofinansowanie wyniosło 50% wartości inwestycji- 173 531,36 zł. Pozostałą część kosztów poniosła Gmina Kulesze Kościelne z własnego budżetu. Łączny koszt inwestycji to 347 063,32 zł.

Efekty zrealizowanej inwestycji to:

  • przebudowanie 0,994 km drogi gminnej,
  • przebudowa zniszczonej nawierzchni bitumicznej z 3,5 m na 5,0 m,
  • przebudowanie przepustu pod drogą 5,0 m,
  • ustawienie znaków pionowych,
  • likwidacja zastoisk wodnych i poprawa odwodnienia,
  • uzyskanie oszczędności czasu w przewozach towarowych i pasażerskich,
  • uzyskanie skrócenia czasu przejazdu.