środa, 06 kwiecień 2016 19:06

O energetyce prosumenckiej podczas szkoleń z Bankiem Spółdzielczym w Wysokiem Mazowieckiem

"Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach niskozurbanizowanych" - pod takim tytułem odbyło się szkolenie i warsztaty przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie w partnerstwie z CASE-Doradcy sp. z o.o. w Warszawie na zaproszenie Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem i Fundacji "Centrum Obsługi Biznesu".

Szkolenie odbyło się w dwóch terminach i miejscach - w Wysokiem Mazowieckiem w Izbie Pamięci Banku Spółdzielczego oraz w Kuleszach Kościelnych przy współorganizacji z Urzędem Gminy w Sali Konferencyjnej Urzędu.

Podczas szkolenia jego uczestnicy dowiedzieli się między innymi o perspektywach i kierunkach rozwoju energetyki prosumenckiej w świetle unijnych wytycznych oraz uwarunkowań krajowych, a także o uwarunkowaniach rozwoju i znaczeniu energetyki ze źródeł odnawialnych. Ponadto zostały również przedstawione źródła finansowania małych i mikroinstalacji OZE (środki krajowe i fundusze unijne). Odbyły się również zajęcia praktyczne z zakresu obliczania efektu ekonomicznego i ekologicznego. Zakończeniu szkolenia towarzyszyła ożywiona dyskusja, która pozwoliła na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i uzupełnienie wiedzy dotyczącej energetyki prosumenckiej.

Agata Rydzewska BS w Wysokiem Mazowieckiem