wtorek, 29 listopad 2016 21:05

„Dzielnicowy bliżej nas” - otwarto Punkt Przyjęć Interesantów w Kuleszach Kościelnych

W Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych, z myślą o mieszkańcach gminy został otwarty Punkt Przyjęć Interesantów. Systematycznie dyżury pełnił będzie tam dzielnicowy z Posterunku Policji w Sokołach st. sierż. Kamil Ksepka.

Dzisiaj w Urzędzie Gminy w Kuleszach Kościelnych, w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” został otwarty Punkt Przyjęć Interesantów. Wójt Gminy udostępnił pomieszczenie, w którym dzielnicowy z Posterunku Policji w Sokołach będzie mógł przyjmować mieszkańców z terenu gminy Kulesze Kościelne. Otwarcia Punktu Przyjęć Interesantów dokonali Wójt Gminy Kulesze Kościelne Pan Józef Grochowski wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Wysokiem Mazowieckiem Panem nadkom. Krzysztofem Woźniewskim. Stworzenie takiego punktu było jednym z postulatów wynikających z konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie gminy Kulesze Kościelne. Dzięki funkcjonowaniu nowo otwartego punktu mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do dzielnicowego, co wpłynie niewątpliwie na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie.

W każdy poniedziałek w godz. 10:00-12:00 w punkcie przyjęć interesantów, dyżurował będzie dzielnicowy st. sierż. Kamil Ksepka tel. +48 885997356, a także w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców gminy Kulesze Kościelne.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)