poniedziałek, 17 lipiec 2017 21:00

Koło Gospodyń Wiejskich KULESIANKI wyróżnione w „Olimpiadzie Aktywności Wiejskiej”

Koło Gospodyń Wiejskich KULESIANKI otrzymało wyróżnienie w konkursie „Olimpiada Aktywności Wiejskiej – edycja 2016/2017”. Uroczyste rozstrzygnięcie Olimpiady odbyło się 17 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej to konkurs skierowany do organizacji, grup formalnych, nieformalnych, sołectw oraz liderów środowisk lokalnych, prowadzących  działalność na rzecz swojego otoczenia, podejmujących lub planujących działalność aktywizującą konkretną społeczność.

W „Kategorii II - Działania skierowane do kilku wsi, gminy” wyróżnienie oraz 1 000 zł nagrody pieniężnej otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich KULESIANKI z Kulesz Koscielnych.

- Wykonujecie wspaniałą pracę na rzecz Waszych społecznościmówił Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński otwierając spotkanie - Poprzez podejmowana działania integrujecie środowisko, mobilizujecie mieszkańców do wspólnych przedsięwzięć, a to buduje wspólnotę. Ten konkurs z całą pewnością zasługuje na kolejne edycje.

W podobnym tonie wypowiadał się Członek Zarządu Stefan Krajewski.
- Zainteresowanie konkursem jest coraz większe. Planujemy kolejne edycje olimpiady, zastanawiamy się nad poszerzeniem kryteriów, tak aby do konkursu można było włączyć też nowe inicjatywy.

Kapituła konkursu oceniała działania podejmowane od maja do października 2016r. Do konkursu wpłynęło 26 zgłoszeń, spośród których wybrano i nagrodzono dziewiętnaście. Nagrody przyznawano w trzech kategoriach:

  • działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch wsi,
  • działania skierowane do kliku wsi, całej gminy
  • działania skierowane poza obręb gminy.

kulesianki

(foto/na podst. wrotapodlasia.pl i kuleszek.pl)