czwartek, 11 styczeń 2018 20:07

„Bezpieczne ferie” w Kuleszach Kościelnych [foto]

Wysokomazowieccy policjanci w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie” spotykają się z uczniami szkół. Podczas spotkań funkcjonariusze rozmawiają z dziećmi na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Dzisiaj policjanci z Posterunku Policji w Sokołach, pracownik Wydziały Prewencji wysokomazowieckiej komendy Policji oraz przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Wysokiego Mazowieckiego , w ramach działań profilaktycznych „Bezpieczne Ferie 2018” spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych. W czasie prelekcji prowadzący spotkanie rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych oraz radzili jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Policjanci przypomnieli również zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mówili o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci otrzymały od policjantów odblaski.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)