sobota, 18 maj 2019 19:06

KS Kulesze Kościelne. Pierwszy klub sportowy w historii gminy już działa! [foto]

Sokołowscy

W piątek, 17 maja swoją działalność zainaugurował "Klub Sportowy Kulesze Kościelne". To pierwsza tego typu inicjatywa w gminie Kulesze Kościelne.

Spotkanie założycielskie stowarzyszenia "Klub Sportowy Kulesze Kościelne" odbyło się w piątek, 17 maja. Jest to pierwszy klub sportowy w historii gminy Kulesze Kościelne, a inicjatorami powołania jest grupa 15 mieszkańców gminy.

Na pierwszym walnym zebraniu członków wybrano władze klubu, komisję rewizyjną, przyjęto statut oraz ustalono zasady działania klubu i wysokość składki członkowskiej.

Jak mówi Wójt Gminy Kulesze Kościelne Stefan Grodzki: - 17 maja 2019 roku to pamiętna data w historii kultury fizycznej naszej gminy. Wczoraj na spotkaniu założycielskim zostało powołane stowarzyszenie "Klub sportowy Kulesze Kościelne". Są w naszej gminie aktywni ludzie, którzy chcą rozwijać sport, organizować zajęcia dla młodzieży, zawody sportowe, ale przede wszystkim jest to kolejny etap integracji społecznej i rozwoju społeczności lokalnej - a to jest rzecz podstawowa w budowaniu wspólnoty. Jestem dumny, że mogę być członkiem tego stowarzyszenia, przed nami dużo pracy, ale już nie mogę się doczekać pierwszych efektów, o których na pewno będziemy informować.

Klub obrał sobie za cele m.in. podejmowanie działań zapewniających rozwój psychofizyczny oraz doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, inicjowanie i rozwijanie masowych imprez sportowych, głównie piłki nożnej, kolarstwa i lekkoatletyki, rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe, kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolego czasu.

60812512 445934386173199 940681074290196480 n