Rolwit

reklama partneragd

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Kulesze Kościelne. 1 900 zł za tonę węgla. Gmina rozpoczyna proces dystrybucji

Kulesze Kościelne. 1 900 zł za tonę węgla. Gmina rozpoczyna proces dystrybucji

stomadica wysokie mazowieckie

Informacja Urzędu Gminy Kulesze Kościelne.

Informujemy, iż Gmina Kulesze Kościelne, przystąpiła do realizacji zadania sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy, podpisując stosowną umowę w dniu 28 listopada b.r. z przyporządkowaną gminie spółką WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach.

Cena za 1 tonę paliwa stałego w postaci sypkiej (ekogroszku / groszku, orzecha) wynosi 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)

Proces dystrybucji węgla będzie prowadzony w punkcie:

  • Andrzej Choiński HURT-DETAL Chojane Pawłowięta 1, 18-208 Kulesze Kościelne,
    telefon kontaktowy: 509 196 999

Przypominamy, że zakup opału jest możliwy po złożeniu w urzędzie wniosku o zakup preferencyjny.  Wnioski rozpatrywane są według kolejności składania. Po pozytywnej weryfikacji wniosku pracownicy urzędu skontaktują się z wnioskodawcą telefonicznie w celu odbioru faktury, którą należy niezwłocznie opłacić, a potwierdzenie zapłaty dostarczyć do Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, pokój nr 7.

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie gminy, dane wnioskodawcy zostaną przekazane do składu węgla wskazanego powyżej. Z otrzymaną faktura oraz potwierdzeniem opłaty można odebrać zakupiony węgiel w punkcie
składowania.

Sprzedaż paliwa stałego będzie realizowana systematycznie, w zależności od terminów dostaw oraz posiadanego na składzie surowca.

Koszty transportu z miejsca składowania opału do gospodarstwa domowego ponosi kupujący.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, numer telefonu kontaktowego 86 476 90 10

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk