Rolwit

reklama partneragd

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Podpisano umowy na remonty dróg w gminach Nowe Piekuty i Kulesze Kościelne

Podpisano umowy na remonty dróg w gminach Nowe Piekuty i Kulesze Kościelne

stomadica wysokie mazowieckie

W dniu 21 lipca 2023r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem zostały podpisane umowy na realizację następujących inwestycji: remont drogi powiatowej Nr 1565B Brzozowo Panki – Liza Nowa, remont drogi powiatowej Nr 2061B Koboski – do drogi 1565B i remont drogi powiatowej Nr 2049B Wnory Wiechy – Chojane Piecki.

Wykonawcą, wyłonionym w ramach postępowań przetargowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 8 w Wysokiem Mazowieckiem.

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał:

  • Marcin Korcz – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego,

natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisali:

  • Mariusz Sikorski - Członek Zarządu
  • Irena Grodzka - Członek Zarządu.

Inwestycje będą finansowane ze środków własnych lub współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szczegółowe informacje na temat w/w inwestycji zawiera poniższa tabela:

Nazwa inwestycji

Przedmiot inwestycji

Wartość podpisanej umowy [zł brutto]

Planowany termin zakończenia prac

Remont drogi powiatowej Nr 1565B Brzozowo Panki – Liza Nowa

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej

- remont przepustu pod koroną drogi

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 5 cm

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego

- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych

447 495,16

czerwiec 2024r.

Remont drogi powiatowej Nr 2061B Koboski – do drogi 1565B

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej

- remont przepustów pod koroną drogi

- remont chodników oraz zjazdów z kostki betonowej

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4+4 cm

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego

- wykonanie rozjazdów bitumicznych

- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych

2 008 892,33

czerwiec 2024r.

Remont drogi powiatowej Nr 2049B Wnory Wiechy – Chojane Piecki

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej

- remont przepustów pod koroną drogi

- remont chodników oraz zjazdów z kostki betonowej

- wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4+4 cm

- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego

- wykonanie rozjazdów bitumicznych

- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych

1 386 362,58

czerwiec 2024r.

w24001 20230721 142712

w24002 20230721 142712

w24004 20230721 142712

w24005 20230721 142712

foto/info: ZDP Wysokie Mazowieckie

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk