Rolwit

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Prace remontowe na odcinku Jabłoń Spały – Rzące rozpoczęte [foto]

Prace remontowe na odcinku Jabłoń Spały – Rzące rozpoczęte [foto]

stomadica wysokie mazowieckie

Rozpoczął się remont drogi powiatowej Nr 2065B na odcinku Jabłoń Spały – Rzące. Prace odbywają się na długości ok. 0,572 km na terenie gmin Wysokie Mazowieckie oraz Nowe Piekuty.

W ramach realizacji inwestycji do wykonania przewidziano:

  • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
  • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm,
  • wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm,
  • wykonanie zjazdów bitumicznych na drogi gminne,
  • wykonanie zjazdów indywidualnych na pola i do posesji o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem grub. 25 cm,
  • wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem grub. 15 cm,
  • rozbiórkę i wykonanie przepustu pod koroną drogi,
  • ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych,
  • wycinkę drzew i krzewów.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 8 w Wysokiem Mazowieckiem. Zakończenie prac przewidziano na czerwiec 2024r. Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

foto/info: ZDP w Wysokiem Mazowieckiem

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk