środa, 29 lipiec 2020 18:53

Ciało kobiety w studni

28 lipca 2020 r. o godzinie 7:33 do SK KP PSP w Kolnie wpłynęło zgłoszenie, że do studni znajdującej się na jednej z posesji w miejscowości Rydzewo-Świątki gm. Kolno, prawdopodobnie wpadła starsza kobieta. Zgłaszający widzi ubrania unoszące się na powierzchni wody, studnia zbudowana jest z około 30 kręgów.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG PSP Kolno miejsce zdarzenia zabezpieczono i przystąpiono do rozpoznania. Z wywiadu przeprowadzonego z właścicielem uzyskano informację, że górna obudowa studni była zamknięta jednak w jej wnętrzu (studni) może znajdować się starsza osoba (kobieta w wieku ok. 80 lat), jednak dokładnie nie potrafi określić czasu kiedy opuściła budynek mieszkalny w którym wspólnie zamieszkują. W międzyczasie na miejsce zdarzenia przybywa zastęp z OSP KSRG Lachowo oraz patrol Policji. Działania zastępów polegały na usunięciu drewnianej obudowy studni (pierwszy krąg na równi z poziomem terenu), co w znacznym stopniu ułatwi prowadzenie dalszych działań. Po oględzinach dna studni stwierdzona, że na lustrze wody unosi się ubranie wierzchnie, włosy oraz klapki, co by wskazywało że poszukiwana osoba leży na wznak bez widocznych oznak życia. SK KP PSP w Kolnie w porozumieniu z SK PKW ze względu na dużą głębokość studni (informacja otrzymana ze zgłoszenia) zadysponowało SGRW Białystok. Działania prowadzono dwutorowo: jedna grupa ratowników dokonała pomiaru głębokości studni przy pomocy linki strażackiej oraz pomiaru zawartości tlenu i innych gazów niebezpiecznych przy pomocy czujnika wielogazowego. Głębokość studni od gruntu do lustra wody określono na około 10 m. stwierdzono również obniżoną zawartość tlenu poniżej 15% innych gazów nie stwierdzono. Druga grupa połączyła ze sobą dwa bosaki ciężkie i przy ich pomocy podjęto próbę uchwycenia unoszącej się na wodzie bielizny i upewnieniu się, że na dnie studni znajduje się poszukiwana osoba. Próba podczepienia linki przy użyciu bosaków za jedną z kończyn nie powiodła się. W związku z zaistniałą sytuacją KRD polecił zbudowanie nad studnią stanowiska ratowniczego składającego się z trójnogu ratowniczego oraz niezbędnego osprzętu. Następnie strażak PSP zabezpieczony w uprzęż asekuracyjną, sprzęt ODO został opuszczony z asekuracją do studni w celu wydobycia ciała. Po zabezpieczeniu kobiety przed upadkiem z wykorzystaniem liny i pętli do asekuracji w pierwszej kolejności ewakuowano ratownika ze studni, a następnie wyciągnięto ciało kobiety. Po jej wydobyciu, stwierdzono na jej ciele widoczne plamy opadowe, stężenie pośmiertne i opuchnięcie ciała. Na tej podstawie odstąpiono od podjęcia RKO i przekazano ciało obecnemu na miejscu patrolowi Policji. SK KP PSP Kolnie na podstawie otrzymanych od KDR-a informacji odwołało SGRW Białystok. W międzyczasie do strażaków zgłosił się właściciel posesji z prośbą o udzielenie pomocy medycznej dla jego żony (córki poszkodowanej), która była pod wpływem zdarzenia – udzielono jej KPP i zadysponowano zespół PRM, który po przybyciu zajął się kobietą.

W działaniach udział brały 3 zastępy z JRG Kolno i 1 zastęp z OSP KSRG Lachowo łącznie 13 ratowników. W trakcie dojazdu był także zastęp ratownictwa wysokościowego z JRG 1 Białystok 6 ratowników, który po wydobyciu kobiety został zawrócony do jednostki.

Opracowanie: st. kpt. Mariusz Mieczkowski, KP PSP w Kolnie,
Zdjęcia: bryg. Tomasz Sielawa, KP PSP w Kolnie.

Dział: Podlaskie