wtorek, 11 luty 2014 10:00

11 lutego - Europejski dzień numeru 112

Sokołowscy
11 lutego - Europejski dzień numeru 112 PUW

Numer alarmowy 112 odbiera z całego regionu Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które działanie nadzoruje wojewoda. 112 to europejski numer alarmowy, pod który można dzwonić bezpłatnie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na terenie całej Unii Europejskiej. Poprzez numer 112 rozmówca uzyskuje połączenie z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wcześniej gdy zgłoszenie było z telefonu komórkowego odbierała je policja, gdy dzwoniono z telefonu stacjonarnego zgłoszenie odbierała straż pożarna.

WCPR w Białymstoku został uruchomiony 23 stycznia 2013 roku, początkowo tylko na terenie powiatu białostockiego. Od 16 grudnia 2013 roku WCPR przyjmuje zgłoszenia alarmowe z terenu całego województwa podlaskiego. Przez całą dobę zgłoszenia przyjmuje sześciu operatorów, którzy pracują w systemie dwunastogodzinnym. Od dnia uruchomienia Centrum przyjęło blisko 200 tys. zgłoszeń, z czego większość ( 75 %) fałszywych i niezasadnych.
„Pamiętajmy, że numer 112 ratuje życie. To nie zabawa i nie żarty. W czasie gdy ktoś blokuje linię bo przyszedł mu do głowy taki pomysł, ktoś inny może stracić życie, bo nie będzie mógł się dodzwonić. Nasi operatorzy są doskonale wyszkoleni i znają swoja pracę, ale odpowiedzialność za mądre korzystanie z numeru ponosimy my wszyscy"  - mówi wojewoda podlaski.
Z dotychczasowych statystyk wynika, że do policji przekazywanych jest do realizacji 15 % zgłoszeń, do dyspozytorów PRM – 8 % , do Państwowej Straży Pożarnej – 0,6 % . Ponad 1 % połączeń zgłoszeń było przekazanych do innych służb lub jednostek, takich jak np. straż miejska. Natomiast liczba zgłoszeń obcojęzycznych to 0,15 % wszystkich zgłoszeń, z czego zdecydowana większość to zgłoszenia w języku rosyjskim.
Korzyści z uruchomienia WCPR:

1. Odciążenie służb (PRM, PSP, Policji) od fałszywych i niezasadnych zgłoszeń - wstępna selekcja zgłoszeń.
Na poziomie WCPR następuje filtrowanie zgłoszeń fałszywych i niezasadnych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, aż 75% wszystkich zgłoszeń jest fałszywa lub nie wymaga interwencji służb. Obecnie WCPR przyjmuje średnio 1000 zgłoszeń na dobę. Z czego 750 jest fałszywych i niezasadnych. Są to między innymi:
• problemy z numerem PIN do telefonu komórkowego (pytania, czy dyżurny może podać PIN do telefonu, bo dana osoba go zapomniała),
• zabawa dzieci telefonami komórkowymi,
• nieświadomie wybrany numer, gdy telefon jest w kieszeni, czy torebce.
• pytania informacyjne (o czynną aptekę, taksówkę, sklep całodobowy),
• pomyłki (numer kierunkowy do województwa małopolskiego to 12),
• osoby świadomie blokujące numer (często są to osoby nietrzeźwe).

2. Odciążenie służb od kolejnych zgłoszeń tego samego zdarzenia.
Jedno zdarzenie (kolizja, wypadek drogowy itp.) generuje przynajmniej 1 zgłoszenie wywołane na numer alarmowy. W przypadku kolejnych zgłoszeń, operator nie angażuje dyspozytora służb w odbiór przychodzących połączeń, aby mógł on dysponować siły i środki na miejsce zdarzenia. To ogromne odciążenie dla służb.

3. Jednolity system w całym kraju.
Na terenie kraju uruchomionych jest 17 WCPR, które pracują na jednolitym systemie informatycznym, zaś zgłoszenia odbierają jednolicie wykwalifikowani operatorzy numerów alarmowych.

4. Zastępowalność ośrodków regionalnych (WCPR).
W przypadku awarii poszczególnego WCPR lub nadmiaru ilości zgłoszeń alarmowych następuje automatyczne przekierowanie zgłoszeń do innego WCPR (z regionu województwa podlaskiego ośrodkiem zastępującym jest Olsztyn).

5. Lokalizacja i identyfikacja danych osoby dzwoniącej dająca możliwość weryfikacji autentyczności zgłoszenia. Narzędzie wspierające pracę operatora przy weryfikacji zgłoszeń alarmowych.

8. Poprawa bezpieczeństwa ludzi.
Numer alarmowy 112 jest ogólnym numerem funkcjonującym na terenie kraju. Poza tym funkcjonuje 13 innych numerów alarmowych. Osoby nie znające konkretnego numeru alarmowego do poszczególnej służby, wystarczy że będą znać wyłącznie numer 112.

Ważne by numer 112 stał się numerem powszechnie znanym, stad działania, które mają go upowszechnić.
Konkurs plastyczny „Na Podlasiu, w górach, czy nad morzem 112 ci pomoże"
Żeby rozpropagować numer 112 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW ogłosił konkurs plastyczny pod hasłem „Na Podlasiu, w górach czy nam morzem, 112 ci pomoże". Konkurs kierowany był do dzieci klas I-III szkół podstawowych w województwie podlaskim. Polegał na stworzeniu komiksu, przedstawiającego sytuację nagłego zagrożenia zdrowia, życia, mienia lub środowiska, w której należy skorzystać z numeru alarmowego 112.
Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 811 prac. W dniu 6 lutego 2014 roku komisja konkursowa wyłoniła 3 najlepsze komiksy oraz przyznała 40 wyróżnień.
Rozdanie nagród odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim 25 lutego.
Wizyty dzieci w CPR
W celu rozpowszechniania wiedzy na temat numeru alarmowego 112 istnieje możliwość wizyty w CPR zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego. Dyrektorzy szkół mogą zgłaszać wnioski do Wojewody Podlaskiego/ Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wyznaczenie terminu na spotkanie z pracownikami CPR.
Ponadto na stronie internetowej PUW znajdują się materiały informacyjne, które dokładnie opisują kiedy należy dzwonić na numer alarmowy 112.

Biuro prasowe wojewody podlaskiego