środa, 12 wrzesień 2018 11:10

KRUS. Zmiana kwot przychodów od 1 września 2018 r

Od 1 września 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2018 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.164 zł 80 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.877 zł 40 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 20 sierpnia 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2018 r. (4.521 zł 08 gr).

Więcej informacji o zawieszeniu (zmniejszeniu) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę dostępnych jest na stronie www.krus.gov.pl.

Poniżej tabela zawierająca aktualne kwoty podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

[table]

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego

na dzień

01.09.2018 r.

 

 1. emerytura i renta podstawowa

912 zł 86 gr

 1. dodatek pielęgnacyjny

215 zł 84 gr

 1. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

323 zł 76 gr

 1. dodatek kombatancki

215 zł 84 gr

 1. dodatek z tytułu tajnego nauczania

215 zł 84 gr

 1. dodatek kompensacyjny

32 zł 38 gr

 1. dodatek dla sieroty zupełnej

405 zł 67 gr

 1. świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż

215 zł 84 gr

 

 1. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż

215 zł 84 gr

 1. ryczałt energetyczny

168 zł 71 gr

 1. zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

 1. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego:

 

70%

3.164 zł 80 gr

130%

5.877 zł 40 gr

 1. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury
  i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%

582 zł 38 gr

 

 1. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej
  85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %

495 zł 06 gr

 

 1. zasiłek macierzyński

1.000 zł 00 gr

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

 
 1. zasiłek chorobowy za 1 dzień

10 zł 00 gr

 1. jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

809 zł 00 gr

[/table]
Dział: Podlaskie